Ondernemersklankbord

Fiscaal afrekenen met de Belastingdienst

Stopt u met uw bedrijf? Of neemt een ander uw bedrijf over? Lees over fiscaal afrekenen met de Belastingdienst.

Stopt u met uw bedrijf? Of neemt een ander uw bedrijf over? Lees over fiscaal afrekenen met de Belastingdienst.

Stopt u met uw bedrijf? Of neemt een ander uw bedrijf over? Dat heeft gevolgen voor de belasting. U maakt dan de balans op en rekent af met de Belastingdienst. Dit heet fiscaal afrekenen.

Bij bedrijfsopvolging binnen een familie, echtscheiding of overlijden van uw partner moet u misschien ook fiscaal afrekenen. Het is verstandig u te laten adviseren door een deskundige, of contact op te nemen met de Belastingdienst.

Wat doet u als u stopt met uw bedrijf?

Als u stopt met uw bedrijf krijgt de Belastingdienst een melding van KVK. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Controleer of u de bevestiging van deze afmelding krijgt. Zo niet, dan moet u zelf aan de Belastingdienst laten weten dat u stopt met uw bedrijf. Verder moet u:

  • de administratie van uw bedrijf afsluiten
  • de jaarstukken opmaken tot en met de datum dat u stopt met uw bedrijf
  • na een eindberekening de laatste btw-aangifte doen

U rekent af voor alle belastingsoorten waarmee u te maken heeft gehad:

  • Heeft u een oudedagsreserve opgebouwd? Dan rekent u deze af voor de inkomstenbelasting.
  • Onttrekt u goederen aan het bedrijf voor privégebruik? Dan moet u daarover btw betalen.

Wat doet u bij overdracht van uw bedrijf?

Draagt u uw onderneming (voor een deel) over? Dan moet u de stakingswinst berekenen en daarover inkomstenbelasting betalen. De overdracht van uw onderneming is belangrijk voor de:

  • inkomstenbelasting
  • loonbelasting
  • btw

Er kunnen ook gevolgen zijn voor de overdrachtsbelasting of een sociale uitkering.

Als u gaat scheiden of uw partner overlijdt

Gaat u scheiden? Of is uw partner overleden? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u het vermogen heeft gekregen tegen de waarde in het economische verkeer. U moet daarom stakingswinst berekenen.

Gaat u verder met (het deel van) de onderneming van uw echtgenoot of partner? Dan geldt een doorschuiffaciliteit en hoeft u geen stakingswinst te berekenen. U kunt verdergaan met de onderneming met dezelfde boekwaarden.

Uw bedrijf vertrekt naar het buitenland

Vertrekt uw bedrijf naar een andere EU-lidstaat? Dan mag u kiezen wanneer u afrekent met de Nederlandse Belastingdienst: meteen afrekenen of uitstel van betaling. Als u de eindafrekening (exitheffing) later wilt betalen, moet u een bankgarantie afgeven. U betaalt ook invorderingsrente. U heeft de mogelijkheid het bedrag in 10 gelijke jaarlijkse termijnen te betalen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/