Ondernemersklankbord

Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring is verstandig als u belangrijke bedrijfsinformatie deelt met uw medewerkers, een investeerder of mogelijke koper van uw bedrijf.

Een geheimhoudingsverklaring kan in verschillende situaties verstandig zijn. Bijvoorbeeld als uw medewerkers belangrijke bedrijfsinformatie weten. Of als u een goed idee bespreekt met een investeerder of samenwerkingspartner. En ook als u voor de verkoop van uw bedrijf vertrouwelijke informatie deelt met een mogelijke koper.

Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsverklaring heet ook wel: geheimhoudingsovereenkomst, geheimhoudingsbeding of non-disclosure agreement (NDA). Het is een contract waarin de andere partij akkoord gaat om bepaalde informatie van u niet door te vertellen of openbaar te maken. De ander is dus verplicht om die informatie geheim te houden. Hierdoor kunnen jullie vertrouwelijke informatie met elkaar delen.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

In een geheimhoudingsverklaring staan afspraken tussen u en de ander, de zogenoemde wederpartij. In de overeenkomst staat in elk geval:

  • wie de betrokken partijen zijn
  • waarom de betrokken partijen samenwerken: het doel van de samenwerking
  • welke informatie geheim moet blijven, en welke niet
  • hoe de betrokken partijen de informatie wél mogen gebruiken
  • voor welke periode de geheimhouding geldt
  • wat er gebeurt bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld het geven van een boete of ontslag
  • hoe hoog de boete is bij overtreding
  • de handtekeningen van de betrokken partijen: ondertekening van de overeenkomst

Geheimhoudingverklaring medewerker

Meestal is een geheimhoudingverklaring voor medewerkers geen apart contract, maar onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Als een medewerker zich niet aan de geheimhoudingsverklaring houdt, is dat een reden voor ontslag. Werkt een medewerker niet meer bij uw bedrijf? Dan blijft de geheimhoudingsovereenkomst gelden.

Geheimhoudingsverklaring investeerder of samenwerkingspartner

Heeft u een goed idee of uitvinding? En zoekt u een samenwerkingspartner of investeerder om het uit te voeren? Bedrijfsgevoelige informatie delen is soms moeilijk. U loopt namelijk het risico dat de investeerder of samenwerkingspartner uw idee steelt of onbewust openbaar maakt. Met een geheimhoudingverklaring voor uw idee of uitvinding heeft u bewijs in handen bij een eventueel juridisch conflict.

Geheimhoudingsverklaring mogelijke koper van uw bedrijf

Wilt u uw bedrijf verkopen? En heeft u een mogelijke koper gevonden? Dan zult u hem vertrouwelijke informatie moeten geven. Bijvoorbeeld over winstcijfers en toekomstverwachtingen. Voorkom dat die informatie in verkeerde handen valt. Laat de mogelijke koper een geheimhoudingsverklaring tekenen. Neem daar ook in op dat het te koop staan van de onderneming vertrouwelijk moet blijven.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/