Ondernemersklankbord

Goederen leveren binnen de EU

Goederen leveren binnen de EU? Lees waar u rekening mee moet houden als u producten exporteert naar een EU-land.

In de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van goederen. Uw zakelijke klant in een ander EU-land hoeft daarom bijvoorbeeld geen invoerrechten te betalen. Er gelden wel regels voor de btw en producteisen.

Zakelijke klanten: gebruik het 0% btw-tarief

Als u goederen levert aan een zakelijke klant in een ander EU-land, gebruikt u het 0% btw-tarief. Uw klant betaalt geen Nederlandse btw, maar de lokale btw in het eigen land. U mag het 0% btw-tarief gebruiken als:

  • uw klant een geldig btw-identificatienummer heeft
  • u zelf de goederen verzendt of vervoert vanuit Nederland naar uw klant (intracommunautaire levering)

Haalt uw klant zelf de goederen op? Vraag dan altijd om een vervoersverklaring. Zo bewijst u dat de goederen echt naar een ander EU-land zijn vervoerd.

Klanten die geen btw-aangifte doen: wel btw berekenen

Levert u goederen binnen de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Zoals particulieren, ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren en rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Dan moet u meestal de btw van het EU-land van uw klant in rekening brengen.

Maximaal € 10.000 omzet

Verwacht u een totale omzet uit afstandsverkopen en digitale diensten van maximaal € 10.000 in één kalenderjaar? Kies dan 1 van deze 2 mogelijkheden voor uw btw-aangifte:

  1. U brengt de Nederlandse btw in rekening en betaalt de Nederlandse btw.

    Is uw omzet toch meer dan € 10.000? Dan berekent u vanaf dat moment de btw van het EU-land van uw klant. U geeft de btw dan ook aan in dat land. Het jaar daarop moet u ook buitenlandse btw berekenen. Ook als uw omzet minder is dan € 10.000.

  2. Berekent u liever de btw in het EU-land van uw klant? Bijvoorbeeld omdat het btw-tarief daar lager is. Dan moet u dit melden bij de Belastingdienst met het formulier Melding omzetbelasting – Keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen. U geeft de btw ook aan in dat land.

Btw-aangifte doen in verschillende EU-landen (éénloketsysteem)

Levert u goederen aan klanten in een of meer EU-landen? En is uw omzet meer dan € 10.000? Dan kunt u de Unieregeling gebruiken. U regelt elk kwartaal uw btw-aangiften binnen de EU in het éénloketsysteem. Dit hoeft dan niet meer in elk EU-land apart.

Controleer de producteisen

Een product moet veilig en bruikbaar zijn voor het op de markt komt. Controleer daarom welke eisen voor productveiligheid gelden in de EU. Als uw product aan de Europese producteisen voldoet mag u het naar elk EU-land exporteren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor goederen die een risico zijn voor de gezondheid van mensen en dieren of de openbare veiligheid. Bij de EU Product Contact Points (PCP) vindt u hierover informatie bij de juiste organisaties in de EU-landen.

Check de wetten in het EU-land van bestemming

Veel landen eisen informatie over het product in de taal van het land. Dat geldt voor gebruiksaanwijzingen, verpakkingen en etiketten. Soms is een technische aanpassing van het product nodig. Zoals een andere stekker. Er kunnen regels gelden om verpakkingsafval te verminderen.

Check de wetten en regels van het exportland in de landeninformatie op rvo.nl.

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland?

De grafiek toont de totale uitvoerwaarde van goederen van Nederland naar EU-landen per maand.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/