Ondernemersklankbord

Transport van goederen bij import

Bij transport van goederen bij import krijgt u te maken met verschillende documenten, verzekeringen en regels. Lees hier meer.

Transport van producten vanuit het buitenland kunt u laten regelen door uw leverancier. Of u regelt het zelf. Bijvoorbeeld via een expediteur. U krijgt te maken met onder meer transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, regels rond veiligheid en verpakkingseisen.

Transport zelf doen of laten doen

U kunt het transport regelen op verschillende manieren:

Check de regels bij transport

Bij het transport van goederen die u importeert moet u zich houden aan regels. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Er zijn speciale regels voor het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke stoffen.

Er gelden ook regels voor het vervoer van deze producten:

Controleer de eisen voor de verpakking

De vervoerder of expediteur kan eisen stellen aan de verpakking van het product. Dit hangt af van de manier van transport. Overleg dit vooraf met de vervoerder of expediteur.

Check ook wat de verpakkingseisen voor het product in Nederland zijn. En de regels over verpakkingshout, zoals houten pallets.

Gebruik ICC Incoterms® - internationale leveringsvoorwaarden

ICC Incoterms® zijn internationale standaard leveringsvoorwaarden. U regelt hiermee bijvoorbeeld:

  • wie het transport verzorgt en tot waar
  • wie er zorgt voor de transportverzekering, vergunningen, documenten en douanezaken
  • wanneer tijdens het transport het risico overgaat van de verkoper op de koper

Feiten en cijfers: wat is de omvang van goederenvervoer naar Nederland?

De grafiek toont de omvang van internationaal goederenvervoer tussen een buitenlandse plaats van lading en een Nederlandse plaats van lossing.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/