Ondernemersklankbord

Handlichting aanvragen

U bent minderjarig en heeft een eigen bedrijf of u gaat een bedrijf beginnen. Lees hier wat een handlichting is.

U bent 16 of 17 jaar oud en heeft een eigen bedrijf. Of u gaat een bedrijf beginnen. Dan wilt u waarschijnlijk niet steeds toestemming vragen aan uw ouders of voogd. U kunt dan een handlichting aanvragen bij de rechtbank. U moet hiervoor minimaal 16 jaar zijn en toestemming hebben van uw ouders of voogd.

Nog geen 18? Een minderjarige ondernemer heeft overal toestemming voor nodig

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u als minderjarige alleen rechtshandelingen mag verrichten als u schriftelijk toestemming heeft van uw wettelijke vertegenwoordigers. Uw ouders of voogd dus. U bent 'handelingsonbekwaam'.

16 of 17 jaar? Vraag handlichting aan

Met handlichting wordt u deels handelingsbekwaam. U krijgt de bevoegdheden van een meerderjarige. Handelingen die onder de handlichting vallen worden daarmee onaantastbaar en kunnen door uw ouders of voogd niet worden teruggedraaid.

De handlichting geldt alleen voor handelingen voor uw onderneming. Voor privéhandelingen geldt de handlichting niet. Daarvoor heeft u tot uw 18e nog steeds toestemming nodig van uw ouders of voogd.

Waarom handlichting aanvragen?

Zonder handlichting moet u dus voor iedere rechtshandeling toestemming vragen aan uw ouders of voogd. Doet u dat niet, dan kunnen zij uw handeling tot 3 jaar later ongedaan maken.

Het gaat over handelingen die minder gewoon zijn voor iemand van uw leeftijd, zoals:

Met een handlichting mag u dus zonder toestemming deze rechtshandelingen verrichten. U bent dan ook zelf aansprakelijk voor de gevolgen ervan.

Wat mag u wel en wat niet met handlichting?

In principe mag u met een handlichting alles doen wat een andere ondernemer ook mag doen. Maar de kantonrechter, uw ouders of voogd, en u kunnen ook kiezen voor zogenaamde beperkende bepalingen in de handlichting. Bijvoorbeeld een maximumbedrag waarmee u zelfstandig mag handelen. Ook mag u niet beschikken over registergoederen of effecten en u mag ook geen hypotheek afsluiten. Hiervoor moet u echt meerderjarig zijn.

Hoe vraagt u een handlichting aan?

Als u 16 of 17 jaar bent kunt u met toestemming van uw ouders of verzorgers een verzoek indienen bij de rechtbank in uw regio. In dit verzoek zitten in ieder geval:

  • uw naam
  • de naam en handtekening van uw ouders of voogd
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • de reden van het verzoek
  • de bevoegdheden die u wilt hebben.

Een handlichting is een officiële beschikking van een rechter. Deze worden altijd gepubliceerd in 2 dagbladen en in de Staatscourant. U betaalt de kosten voor deze publicaties en de kosten van de rechtbank. Dit verschilt per regio en per dagblad. De kosten liggen tussen de 1.000 en 1.500 euro.

Nadat uw verzoek is goedgekeurd, krijgt u van de rechtbank een officiële kopie mee van uw handlichting. Die kunt u aan uw handelspartners laten zien als bewijs van uw handelingsbekwaamheid.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/