Ondernemersklankbord

Hoe werkt een faillissement (verloop & procedure)

Als u uw schulden niet meer kunt betalen gaat u failliet. Lees hier meer over de procedure bij faillissement.

Uw onderneming heeft financiële problemen. Als u uw schulden niet meer kunt betalen gaat u failliet. Of u wordt toegelaten tot de schuldsanering. Lees wat er gebeurt bij een faillissement.

Wanneer gaat u failliet?

Als u zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers, kan de rechtbank uw bedrijf failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en uw geldzaken van u overneemt. Voordat de rechter beslist, moet er faillissement aangevraagd zijn. U kunt deze procedure zelf starten, maar iemand die nog geld van u krijgt kan dit ook doen.

In dit overzicht (pdf) van KVK ziet u welke organisaties er zijn om u te helpen in deze situatie.

Verloop faillissement

Uw faillissementsaanvraag

U kunt zelf uw faillissement aanvragen. Of uw schuldeisers vragen uw faillissement aan. Als u zelf schuldeiser bent, kunt u het faillissement van uw klant aanvragen. Lees hier alles over de faillissementsaanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u met hulp van een advocaat in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Naar de rechter

De rechter bepaalt of de faillissementsaanvraag terecht is. U kunt zich tijdens de zitting verdedigen (verweren). Dat kan als u aanwezig bent of met een schriftelijk ‘verweer’. U kunt bijvoorbeeld bewijzen dat u uw schuldeisers toch kunt betalen. Of u kunt een aanvraag doen voor schuldsanering. Als het faillissement eenmaal is uitgesproken, kunt u geen aanspraak meer maken op schuldsanering.

Bewaarfase

Uw faillissementsaanvraag is goedgekeurd. U kunt nu niets meer doen. Alle beslissingen voor uw bedrijf worden genomen door de curator. De curator controleert de administratie en alle bezittingen. De gegevens van het faillissement worden opgenomen in het Centraal Insolventieregister. Zoals de naam van de curator en de datum van het faillissement. 

Opheffing door gebrek aan baten

Als u te weinig bezittingen heeft om de kosten voor een curator en de administratie voor het faillissement te betalen dan eindigt hier het faillissement. De schulden blijven bestaan. In de toekomst kunnen schuldeisers zich alsnog melden om schulden op te eisen.

De verificatiefase

De curator heeft uw bezittingen gecontroleerd en beschreven. In een verificatievergadering bekijkt de curator uw schulden en doet een voorstel aan de schuldeisers. De schuldeisers stemmen over het voorstel.

Einde faillissement

Schuldeisers gaan akkoord: einde faillissement

De schuldeisers gaan akkoord (faillissementsakkoord) met het voorstel van de curator. Dan moet de rechtbank dit goedkeuren, dit heet de homologatie. Keurt de rechter het voorstel goed dan eindigt uw faillissement. U betaalt uw schulden zoals de curator dit heeft afgesproken in een ‘uitdelingslijst’. Wie wat krijgt, hangt af van de rangorde van schuldeisers.

Schuldeisers gaan niet akkoord

De schuldeisers of de rechtbank gaan niet akkoord met het voorstel van de curator. De bezittingen van uw bedrijf worden verkocht om uw schuldeisers te betalen. De curator betaalt de schuldeisers zoveel mogelijk. Wie wat krijgt, hangt af van de rangorde van schuldeisers. Het faillissement eindigt, maar schulden die u nog niet heeft betaald blijven bestaan. In de toekomst kunnen schuldeisers zich alsnog melden om schulden op te eisen. 

Doorstart na faillissement

Een faillissement hoeft niet het einde te zijn van uw bedrijf. Misschien kunt u een doorstart maken. Soms is voortzetting tijdens een faillissement ook mogelijk.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/