Ondernemersklankbord

Huurcontract overnemen met indeplaatsstelling

Verkoopt u uw bedrijf, of wilt u een bedrijf overnemen? Soms kan de nieuwe eigenaar het huurcontract overnemen. Lees meer.

Verkoopt u uw bedrijf, of wilt u het bedrijf van een ander overnemen? Soms kan de nieuwe eigenaar van het bedrijf de bestaande huurovereenkomst van de bedrijfsruimte overnemen. De nieuwe eigenaar huurt dan tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Lees hoe indeplaatsstelling werkt.

Wat is indeplaatsstelling?

Indeplaatsstelling betekent dat bij bedrijfsovername de nieuwe eigenaar de plaats van de oude eigenaar mag innemen in de huurovereenkomst. De huurovereenkomst loopt door met dezelfde voorwaarden en afspraken. Bijvoorbeeld afspraken over de huurprijs en de huurtermijn.

Indeplaatsstelling is vastgelegd in de wetten en regels voor (ver)huren van bedrijfspanden.

Wanneer kunt u indeplaatsstelling gebruiken?

Om indeplaatsstelling te gebruiken, moet u aan 4 voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een bedrijf met een middenstandsruimte die publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld een winkel, garage of kapper. U levert het product direct aan de klant. Een deel van de waarde van het bedrijf zit in de locatie en deze wordt met een indeplaatsstelling behouden. Voor middenstandsbedrijfsruimtes gelden speciale huurregels.
  • Het moet gaan om een bedrijfsovername. De nieuwe eigenaar moet een soortgelijke activiteit in het pand voortzetten. Als de nieuwe eigenaar een ander soort bedrijf in het pand wil beginnen, kan er geen gebruik gemaakt worden van indeplaatsstelling.
  • De nieuwe eigenaar moet kunnen aantonen dat hij het huurcontract kan nakomen. Bijvoorbeeld met een bankgarantie. Ook moet hij laten zien dat hij een goede bedrijfsvoering heeft.
  • De oude eigenaar moet een goede reden (zwaarwichtig belang) hebben om het bedrijf te verkopen. Omdat hij bijvoorbeeld met pensioen gaat of een uitzonderlijk goede verkoopprijs kan krijgen.

Vraag indeplaatsstelling op tijd aan

Wilt u gebruikmaken van indeplaatsstelling? Regel dit dan tijdens de bedrijfsovername. De verkoper (huurder) moet dit aanvragen bij de verhuurder. Zorg dat u het bed rijf pas koopt of verkoopt als ook de overname van het huurcontract is geregeld. Het is achteraf vaak niet meer mogelijk om indeplaatsstelling te regelen.

Verhuurder wil niet meewerken

Als de verhuurder niet mee wil werken, kan de huurder indeplaatsstelling via de rechter aanvragen. De rechter zal kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Zo krijgt u tijdens het verkoopproces al duidelijkheid over de overname van het huurcontract.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/