Ondernemersklankbord

Producten controleren voor en na transport

Laat bij import goederen voor transport controleren. U weet dan vooraf of ze voldoen aan uw eisen. Lees meer.

Bestelt u producten uit het buitenland? Dan wilt u er zeker van zijn dat de producten voldoen aan de afspraken. Laat uw bestellingen daarom voor het transport controleren. En sluit een transportverzekering af om uw bestelling te verzekeren tegen schade.

Producten controleren en betalen verplicht (Weens Koopverdrag)

Als u bij een buitenlandse leverancier producten koopt, moet u deze controleren zodra u ze ontvangt. Deze regel staat in het Weens Koopverdrag. Dit verdrag geldt alleen als u een koopovereenkomst heeft met een leverancier in een land dat erbij is aangesloten. De meeste EU-landen zijn aangesloten bij het verdrag. En landen als China en de Verenigde Staten (VS). Maar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk (VK) niet.

Is er iets mis met de producten? Volgens het Weens Koopverdrag moet u dit zo snel mogelijk laten weten aan de leverancier. U moet vaak wel betalen voor de producten. Ook als de leverancier niet snel reageert. Of als u geen nieuwe producten krijgt.

Wilt u de regels van het Weens Koopverdrag niet gebruiken? Dan kunt u het verdrag uitsluiten door dit in het koopcontract te zetten. Vraag aan een advocaat of expert of uitsluiten past bij uw situatie.

Het Weens Koopverdrag geldt niet als u koopt van een consument. Of bijvoorbeeld producten op een veiling koopt.

Producten voor verzending laten controleren (pre-shipment inspectie)

Een inspectiebedrijf kan vooraf de goederen die u besteld heeft, voor u controleren. Dit heet een pre-shipment inspectie (PSI). U weet dan zeker dat de producten zijn zoals u heeft afgesproken. Na de controle maakt het inspectiebedrijf een rapport. Een inspectiebedrijf kan ook de productie van uw producten in het buitenland begeleiden en controleren. 

Schade tijdens het transport

Vervoerders zijn meestal tot een bepaald bedrag aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens transport. Ook zijn ze niet altijd verantwoordelijk voor de schade. U kunt een transportverzekering afsluiten . Hiermee dekt u het risico af als er iets misgaat tijdens het transport. Bijvoorbeeld als uw producten beschadigd raken of gestolen worden.

Geschil met uw leverancier

Is er een meningsverschil tussen u en uw leverancier? En komt u er samen niet uit? U hoeft niet altijd naar de rechter om het op te lossen. U kunt een zakelijk geschil bij internationaal ondernemen vaak ook oplossen via bijvoorbeeld arbitrage.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/