Ondernemersklankbord

Intentieverklaring

Met een intentieverklaring legt u afspraken vast over bijvoorbeeld onderhandelingsprocedure, exclusiviteit en geheimhouding. Lees meer op deze pagina.

Uw bedrijf is te koop en er dient zich een koper aan. Om de onderhandelingen soepel te laten verlopen, kunt u afspraken maken over de onderhandelingsprocedure en over bijvoorbeeld exclusiviteit en geheimhouding. Die afspraken legt u vast in een intentieverklaring. Zo’n verklaring geeft beide partijen duidelijkheid tijdens het verkoopproces en voorkomt geschillen. Voor een intentieverklaring hoeft u niet naar de notaris.

 Wat staat er in een intentieverklaring? 

Intentieverklaringen zijn er in allerlei vormen en maten: van een A4’tje met een paar globale afspraken tot een uitgebreide verklaring met de status van een voorlopig koopcontract. Tip: laat de intentieverklaring opstellen door een deskundige, bijvoorbeeld een jurist.

Meestal staan de volgende punten in de intentieverklaring:

  • periode waarvoor de verklaring geldt
  • exclusiviteitsbeding: er mag niet met anderen worden onderhandeld
  • waardebepalingsmethode: hoe de waarde van uw bedrijf berekend gaat worden
  • voorbehouden / vrijblijvendheid: in hoeverre de afspraken bindend zijn
  • toepasselijk recht, bijvoorbeeld dat het Nederlands recht van toepassing is op de verklaring
  • geschillenregeling, bijvoorbeeld dat geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam

Verder onderhandelen na de intentieverklaring

In een aanvullende onderhandelingsronde kunt u details invullen en de overgebleven geschilpunten wegwerken. U legt in deze fase de laatste details vast, vaak in het bijzijn van een overnameadviseur, advocaat en notaris. Uiteindelijk leidt dit tot een overnamecontract.

Terugtrekken uit de besprekingen

In principe kunt u of de koper zich uit de besprekingen terugtrekken zolang het overnamecontract niet is getekend. Behalve als de besprekingen al in een vergevorderd stadium zijn, bijvoorbeeld als de intentieverklaring meer weg heeft van een overnamecontract. Dat kan betekenen dat de terugtrekkende partij gemaakte kosten of zelfs gederfde winst van de andere partij moet vergoeden.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/