Ondernemersklankbord

Invoering Omgevingswet: wat betekent dit voor u?

Vanaf 2024 is er één loket om vergunningen te checken en aan te vragen. Lees wat u moet weten.

In de Omgevingswet komen 26 wetten samen in één nieuwe wet. Hierdoor wordt het makkelijker om vergunningen voor uw bedrijf aan te vragen. Bijvoorbeeld voor een bouwproject. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Er is nu één loket waarin u kunt checken of u een vergunning nodig heeft voor uw plan.

Om media op deze website te kunnen weergeven moet u marketing cookies toestaan Zelf instellen

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet voor ruimtelijke ontwikkeling. 26 bestaande wetten zijn vervangen door de nieuwe wet. Zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet en de Wet Bodembescherming.

U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in de ‘fysieke omgeving’.  Bijvoorbeeld als u een bouwproject wilt beginnen. Of als u de garage wilt ombouwen tot bedrijfsruimte. Of als u een museum met café wilt beginnen in een oude molen.

Vergunningen die u heeft gekregen voor 2024, blijven geldig nu de nieuwe wet is ingegaan.

Vergunningen aanvragen op één plek

Door de Omgevingswet kunt u makkelijker en sneller vergunningen aanvragen. U doet één aanvraag bij één loket en u krijgt één besluit. En uw aanvraag wordt in de meeste gevallen sneller behandeld: in 8 weken in plaats van 26 weken.

Voor sommige projecten geldt een ‘uitgebreide procedure’. Bijvoorbeeld als u een verbouwing wilt doen aan een rijksmonument. U krijgt dan binnen 6 maanden een besluit.

Het Omgevingsloket

Of u een vergunning nodig heeft, kunt u controleren in het Omgevingsloket. In dit digitale loket kunt u:

  • de regels per locatie opzoeken
  • controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen
  • vergunningen aanvragen of meldingen doen
  • informatie kunt opzoeken over de kwaliteit van de leefomgeving (deze mogelijkheid wordt later aan het loket toegevoegd)

Zelf onderzoek doen voor uw aanvraag

Als u een vergunning wilt aanvragen, mag u zelf ook onderzoek doen. Het kan dat uw idee invloed heeft op omwonenden of bedrijven in de directe omgeving. U neemt dan zelf contact op met deze mensen. En u vraagt wat ze van uw plan vinden. Bij de aanvraag van een vergunning stuurt u de antwoorden mee. Dat heet ‘participatie’.

De aanvraag van de vergunning gaat vaak makkelijker als er aan participatie is gedaan. Soms is participatie zelfs verplicht. Lees verder over de aanvraagprocedure op kvk.nl.

Nieuwe regeling voor nadeelcompensatie

Heeft uw bedrijf nadeel door de Omgevingswet? Bijvoorbeeld omdat u extra kosten moet maken voor uw bouwproject door een regel in de wet of een vergunning. Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen (nadeelcompensatie). In de Omgevingswet staan regels over wanneer de overheid schade moet vergoeden.

Lees meer over de nadeelcompensatie op iplo.nl.

Omgevingswet lezen

Wilt u lezen wat er in de Omgevingswet (Ow) staat? De belangrijkste regels in de Ow zijn uitgewerkt in 4 besluiten:

  1. Omgevingsbesluit (Ob)
  2. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  3. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  4. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

In de Omgevingsregeling (Or) staan regels over hoe de wet en besluiten moeten worden uitgevoerd.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)
https://twitter.com/aandeslagow

Telefoonnummer(s):

088 797 07 90

Links:

Contactformulier

https://iplo.nl/contact/vragenformulier/

Forums: