Ondernemersklankbord

Inzicht in de culturele diversiteit in uw bedrijf

Wilt u meer weten over de culturele diversiteit in uw bedrijf? Gebruik de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS.

Wilt u meer weten over de culturele diversiteit van uw werknemers? De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS geeft grote organisaties hier inzicht in. U kunt deze informatie gebruiken bij het opstellen van uw personeelsbeleid.

Gebruik de barometer voor uw diversiteitsbeleid

De Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vertelt u welk percentage van uw medewerkers afkomstig is uit Nederland, een ander land in Europa of een land buiten Europa. Zo krijgt u zicht op de culturele diversiteit op de werkvloer. U kunt de barometer gebruiken bij het opstellen van uw diversiteitsbeleid.

Er zijn 2 soorten barometers om de culturele diversiteit op de werkvloer te meten:

 • Algemeen

  De herkomstindeling wordt bepaald voor uw hele bedrijf. Hiervoor gebruikt het CBS de Polisadministratie van het UWV. U hoeft alleen de loonheffingsnummers van uw bedrijf aan het CBS door te geven.

 • Ingezoomd

  De herkomstindeling wordt bepaald voor een onderdeel binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld alleen een afdeling, salarisschaal of leeftijdsgroep. Hiervoor moet u gegevens van uw werknemers aan het CBS doorgeven.

Geen persoonlijke informatie over werknemers

Om de privacy van uw werknemers te beschermen, kunt u de barometer niet gebruiken als u een bedrijf heeft met minder dan 250 werknemers. De barometer geeft alleen informatie op groepsniveau voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Het CBS is verplicht om de barometer van uw bedrijf te publiceren op de website. Als een culturele groep binnen uw organisatie te klein is, dan publiceert het CBS de gegevens niet. Op deze manier wordt de privacy van uw werknemers beschermd. U kunt het CBS wel vragen om gegevens in te delen op bepaalde kenmerken van uw werknemers. Zoals functie en aantal dienstjaren. Voorwaarde voor uw aanvraag is dat de informatie niet terug te leiden is naar personen.

Vergelijk de diversiteit in uw bedrijf

Gebruik het dashboard van het CBS om de culturele diversiteit in uw eigen bedrijf te vergelijken met landelijke cijfers. U kunt hiervoor de uitkomsten uit de barometer gebruiken die u heeft gekregen van het CBS. In het dashboard vult u de afkomst van uw personeel in. U geeft een percentage voor:

 • personeel met een Nederlandse afkomst
 • personeel met een Europese afkomst (zonder Nederland)
 • personeel met een afkomst buiten Europa

U kunt de diversiteitsgegevens van uw bedrijf daarna vergelijken met landelijke cijfers over:

 • werkzame beroepsbevolking
 • werknemers in uw sector
 • geregistreerde werkzoekenden
 • afgestudeerden

U kunt deze gegevens ook vergelijken met bijvoorbeeld cijfers uit uw regio, bedrijfstak of beroepsgroep.

Barometer Culturele Diversiteit aanvragen

U kunt de Barometer Culturele Diversiteit aanvragen tegen kostprijs bij het CBS. Stuur uw aanvraag naar barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl

Deze content is geplaats door:

Contact:

CBS Infoservice
https://twitter.com/statistiekcbs

Telefoonnummer(s):

088-570 7070

Links:

Forums: