Ondernemersklankbord

Joint venture

Wilt u samenwerken met andere bedrijven? Dan is een (tijdelijke) joint venture een mogelijkheid. Lees hoe een joint venture werkt.

Wilt u samenwerken met andere bedrijven? Bijvoorbeeld aan een opdracht die u niet alleen kunt doen? Dan is een (tijdelijke) joint venture een mogelijkheid. Met een joint venture bundelt u uw krachten, zonder te fuseren. Lees hoe een joint venture werkt.

Wat is een joint venture?

Een joint venture (gezamenlijke onderneming) is een afspraak tussen bestaande bedrijven om samen te werken. De bedrijven houden hun zelfstandigheid en eigen producten en diensten. Door samen te werken in een joint venture kunt u meer, grotere of buitenlandse opdrachten aannemen. Bijvoorbeeld door het delen van kennis, middelen en netwerk.

Een joint venture kan tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld voor de duur van een project. U kunt ook kiezen voor een vaste samenwerking. De afspraken legt u vast in een overeenkomst. Soms kiezen partijen ervoor om de samenwerking ook een juridische vorm te geven. Bijvoorbeeld in een maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of besloten vennootschap (bv). Een joint venture is geen aparte rechtsvorm.

Voorbeelden van joint ventures

  • Een decorbouwer krijgt vaak aanvragen om voor festivals en evenementen ook de verlichting te doen. Hij gaat een joint venture aan met een lichttechnicus.
  • Een vertaalbureau wil meedoen aan een aanbesteding van een overheidsorganisatie. De overheidsorganisatie heeft naast vertalingen ook tolken nodig. Het vertaalbureau vormt een tijdelijke joint venture met een bureau voor tolkdiensten.
  • Een mosselkweker en een visgroothandel vormen een joint venture om samen hun aanbod te vergroten.

Waarom een joint venture oprichten?

Met een joint venture kunt u opdrachten aannemen die u alleen niet kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld door een gebrek aan geld, kennis of bedrijfsmiddelen (zoals machines). Een andere reden voor een joint venture kan zijn dat u kansen in de markt ziet. Alleen heeft u niet genoeg geld om te investeren in uw plan, maar samen met een ander bedrijf wel.

Voor- en nadelen van een joint venture

Voordelen:

  • U kunt meedoen aan grotere projecten, zoals een aanbesteding.
  • U kunt samen een product op de markt brengen.
  • U kunt handelen en samenwerken met partners in het buitenland.

Nadelen:

  • U kunt meningsverschillen krijgen. Bijvoorbeeld over de verdeling van winst of werk.
  • De belangen van de eigen bedrijven kunnen voor problemen zorgen (belangenverstrengeling).
  • Medeoprichters kunnen in financiële problemen komen. Gemaakte afspraken kunnen dan in gevaar komen.

Joint venture overeenkomst

Leg uw afspraken altijd goed vast om meningsverschillen te voorkomen. Maak bijvoorbeeld afspraken over de duur van de joint venture en wie waarover mag beslissen. U kunt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst of een joint venture agreement (JVA) tekenen.

U hoeft uw joint venture agreement of samenwerkingsovereenkomst niet in te schrijven in het Handelsregister van KVK of een handelsregister in het buitenland. Inschrijven is alleen verplicht voor rechtsvormen.

Lees meer over afspraken voor uw joint venture vastleggen op KVK.nl.

Samenwerken in het buitenland

Ook voor samenwerkingen in het buitenland is een joint venture handig. In sommige landen zijn er strenge importregels. Het kan daardoor moeilijk zijn om daar als buitenlands bedrijf producten te verkopen. Met een lokale partner lukt dat misschien wel. Uw bedrijf levert het product of de dienst. Het lokale bedrijf heeft het netwerk in dat land en kennis van de markt, wetten en regels. Zoek zelf ook goed uit welke regels in dat land gelden. En spreek met uw lokale partner(s) af welk recht (van welk land) geldt in de overeenkomst.

Start u een nieuw bedrijf voor uw joint venture? Bedenk dan ook welke rechtsvorm u wilt gebruiken.

Octrooi en intellectueel eigendom

Ontwikkelt u een nieuw product in de joint venture? Dan kunt u daar octrooi voor aanvragen. Ook kunt u merknamen, nieuwe technieken of een ontwerp beschermen door de rechten ervan vast te leggen. Maak onderling duidelijke afspraken over wie de rechten heeft.

Lees meer over samenwerken en het beschermen van intellectueel eigendom.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/