Ondernemersklankbord

Kennismigrant aannemen

Als u een kennismigrant van buiten de EU aanneemt, moet u visa/verblijfsvergunning aanvragen en erkend referent zijn. Lees meer.

Als u een kennismigrant van buiten de EU aanneemt, moet u visa/verblijfsvergunning aanvragen en erkend referent zijn. Lees meer.

Als u een kennismigrant in dienst neemt van buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan heeft hij waarschijnlijk een visum (verblijf korter dan 90 dagen) en/of een verblijfsvergunning (verblijf langer dan 90 dagen) nodig. En uw organisatie moet erkend referent zijn.

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant (of een buitenlandse kenniswerker) is een hoog opgeleide immigrant die in Nederland komt wonen en werken. Bijvoorbeeld een:

  • arts in opleiding
  • (gast)docent
  • (wetenschappelijke) onderzoeker

Kennismigrant uit EU/EER of Zwitserland

Een kennismigrant uit de EU/EER of Zwitserland heeft geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig om in Nederland te werken. Een geldig paspoort of identiteitsbewijs is wel verplicht.

Kennismigrant van buiten de EU/EER of Zwitserland

Voor een kennismigrant die niet uit de EU/EER of Zwitserland komt, moet u:

Erkenning en plichten als referent

Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning moet uw bedrijf of organisatie erkend zijn als referent. U kunt erkenning aanvragen bij de IND. Als erkend referent heeft u een aantal wettelijke verplichtingen. U moet bijvoorbeeld veranderingen die gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning of uw erkenning als referent melden bij de IND (informatieplicht). En u moet de kennismigrant informeren over de voorwaarden en andere belangrijke regels (zorgplicht). De IND controleert of u zich aan deze plichten houdt. Houdt u zich hier niet aan dan kan de IND u een boete geven of bijvoorbeeld uw erkenning intrekken.

Belastingvrije vergoeding voor kennismigranten

Heeft uw kennismigrant een beschikking van de IND? U kunt de Belastingdienst toestemming vragen om de 30%-regeling te gebruiken. Met deze regeling kunt u de kennismigrant een onbelaste vergoeding geven voor bepaalde kosten. Kijk eerst of uw kennismigrant voldoet aan de voorwaarden voor de 30%-regeling. U mag de 30%-regeling toepassen over maximaal het salaris van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor topsalarissen. Dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld.

U kunt er ook voor kiezen de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden. In dit geval moet u de kosten en vergoedingen in uw loonadministratie bijhouden. U moet elk jaar kiezen of u de 30%-regeling toepast of dat u de werkelijke kosten vergoedt. Dat doet u bij de aangifte in het 1e loontijdvak van het jaar.

Verblijfsvergunning personeel startups

Jonge bedrijven (startups) kunnen hoogopgeleid personeel uit het buitenland aannemen zonder erkend referent te zijn. U kunt een verblijfsvergunning voor essentieel startup personeel aanvragen. Dit is een pilot die stopt op 1 juni 2025.

Europese blauwe kaart

U kunt een kennismigrant aannemen met een Europese blauwe kaart. Een Europese blauwe kaart is een Europese werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U hoeft geen erkend referent te zijn als u een werknemer met een Europese blauwe kaart aanneemt. Met deze verblijfsvergunning Europese blauwe kaart mag de werknemer zonder tewerkstellingsvergunning (twv) bij u (de referent) werken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/