Ondernemersklankbord

Voorkom ketenaansprakelijkheid voor loon

Huurt u wel eens werknemers in via een aannemer, een uitzendbureau of een collega-bedrijf? Voorkom ketenaansprakelijkheid voor loon.

Huurt u wel eens werknemers in via een ander bedrijf? En werkt dat bedrijf ook weer met andere bedrijven samen om de opdracht uit te voeren? Dan kunt u te maken krijgen met de wet ketenaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als het loon niet wordt betaald. Lees hoe u de gevolgen van ketenaansprakelijkheid kunt voorkomen. 

Wat is ketenaansprakelijkheid? 

Ketenaansprakelijkheid ontstaat als u tijdelijk werknemers inhuurt bij een ander bedrijf dat vervolgens (een deel van) het werk laat doen door een ander bedrijf. Bijvoorbeeld via een (onder)aannemer, een uitzendbureau of een collega-bedrijf. Zo ontstaat een keten (rij van dingen die op elkaar volgen) van opdrachtgevers.

De werknemers krijgen hun loon van hun eigen werkgever. Wordt het loon niet betaald? Dan kunt u als opdrachtgever in bepaalde situaties aansprakelijk worden gesteld. Dat heet ketenaansprakelijkheid voor loon. 

Ketenaansprakelijkheid en hoogte loon

Geldt er een cao voor uw bedrijf? Dan moeten de werknemers die vanuit een ander bedrijf bij u werken, minimaal het cao-loon ontvangen. Check bij uw brancheorganisatie de hoogte van het cao-loon. Geldt er geen cao voor uw bedrijf? Dan moeten de werknemers die vanuit een ander bedrijf bij uw werken in ieder geval het minimumloon ontvangen.

Wanneer heeft u ketenaansprakelijkheid?

U heeft ketenaansprakelijkheid als:

  • er een keten is van bedrijven die ieder een deel van het werk of de opdracht uitvoeren
  • de bedrijven of opdrachtgevers van de keten overeenkomsten sluiten
  • de werknemers die het werk doen hun loon niet (volledig) ontvangen

Wanneer heeft u geen ketenaansprakelijkheid?

  • Bij koopovereenkomsten. Bijvoorbeeld als u kantoorartikelen bestelt.
  • Als zzp’ers het uiteindelijke werk doen.
  • Als een particulier een bedrijf inhuurt om werk te doen.

Ketenaansprakelijkheid voorkomen in 5 stappen

Uw werknemer kan naar de rechter stappen als hij geen of te weinig loon heeft ontvangen. En eisen dat u het niet betaalde loon betaalt. Het is belangrijk dat u kunt laten zien dat uw bedrijf er alles aan heeft gedaan om onderbetaling te voorkomen.

Volg deze 5 stappen om ketenaansprakelijkheid te voorkomen:

Wat kan uw werknemer doen?

De bedrijven in de keten zijn 1 voor 1 aansprakelijk voor de betaling van het niet betaalde loon.

Lees welke stappen uw werknemer kan zetten:

Gevolgen aansprakelijkstelling

Stelt een werknemer u aansprakelijk omdat hij geen loon heeft ontvangen? Dan kan de rechter u veroordelen. U moet dan bijvoorbeeld toch nog het niet betaalde loon betalen. Hogere opdrachtgevers in de keten kunnen dit bedrag proberen terug te vragen bij lagere opdrachtgevers.

Andere vormen van aansprakelijkheid

Als opdrachtgever krijgt u ook te maken met ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: