Ondernemersklankbord

Kredietverzekering

U wilt uw geld op tijd? Dan heeft u iets aan een kredietverzekering. Lees welke vormen er zijn, wat het kost en hoe u eraan komt.

Levert u producten of diensten op rekening? Dan wilt u natuurlijk zeker weten dat uw facturen worden betaald. Een kredietverzekering helpt daarbij. U krijgt dan geld van de verzekeraar als uw klant uw facturen niet kan betalen. Bijvoorbeeld door een faillissement of surseance van betaling.

Wat is een kredietverzekering?

Met een kredietverzekering heeft u meer zekerheid dat klanten uw facturen betalen. U loopt dan geen risico als uw klant failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt. De verzekeringen betaalt dan uw facturen. Een kredietverzekering heet soms debiteurenverzekering. Een debiteur is een klant die nog moet betalen.

Voor wie is een kredietverzekering nuttig?

Voor iedereen die goederen of diensten op rekening levert aan zakelijke klanten. Veel banken of verzekeraars doen meer dan geld uitkeren. Ze kunnen u helpen met goed debiteurenbeheer.

Hoe werkt een kredietverzekering?

U betaalt een premie over uw omzet. Als uw klant niet kan betalen, dan krijgt u het geld uitbetaald van uw verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij neemt de vordering over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen. Een kredietverzekering kunt u alleen afsluiten als u levert aan zakelijke klanten.

Verschillende vormen van kredietverzekering

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt verzekeren. Wat bij u past is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, hoe u zakendoet, en hoeveel u op rekening levert.

 • Verzekering per transactie: als u af en toe een groot bedrag van een klant ontvangt.
 • Verzekering per debiteur: als u een klant heeft waarvan u regelmatig grote bedragen ontvangt.
 • Kredietverzekering per land: als u voornamelijk zakendoet met klanten uit 1 of enkele landen.
 • Omzetverzekering: de meest uitgebreide kredietverzekering, waarmee u uw hele omzet verzekert tegen niet-betalende klanten.

Wat kost een krediet verzekering?

De premie die u betaalt hangt af van de vorm die u kiest. Verzekeringsbedrijven bepalen de hoogte van de premie aan de hand van:

 • omzetvolume (prijs per product keer aantal verkochte producten)
 • het aantal debiteuren (spreiding van risico)
 • het gedekte percentage bij schade-uitkering (vaak tussen 75% en 85%)
 • het vestigingsland van uw debiteuren
 • de hoogte van uw eigen risico

Wat is verzekerd met een kredietverzekering?

Onbetaalde rekeningen als uw zakelijke klanten niet kunnen betalen. Soms geldt een kredietverzekering alleen voor klanten in Nederland. Maar soms bent u ook verzekerd als uw klanten in het buitenland zitten. En ze niet kunnen betalen door faillissement, maar ook door politieke onrust, oorlog, natuurrampen of een tekort aan geld.

Wat is niet verzekerd met een kredietverzekering?

Een kredietverzekering keert meestal niet uit:

 • bij betalingsonwil, dus als uw klant wel kan betalen, maar dit niet doet
 • als uw klant een particulier is

Uw verplichtingen

Verzekeraars eisen vaak dat u een goed debiteurenbeheer voert. U moet er zelf alles aan doen om rekeningen betaald te krijgen. Een aantal verplichtingen die verzekeraars vaak stellen zijn:

 • U moet goede leverings- en betalingsvoorwaarden met uw klanten afspreken.
 • U moet een eigendomsvoorbehoud opnemen in de overeenkomst met uw klant.
 • U moet aanmaningen sturen wanneer uw klant niet volgens afspraak betaalt.
 • U moet de verzekeraar zo snel mogelijk laten weten als uw klant niet op tijd betaalt.

Hoe komt u aan een kredietverzekering?

Sommige brancheverenigingen bieden een kredietverzekering. Banken hebben vaak een kredietverzekering als onderdeel van een breder financieel pakket. Daarnaast zijn er allerlei verzekeringsmaatschappijen waar u terecht kunt.

Exportkredietverzekering

Met een exportkredietverzekering kunt zich misschien verzekeren tegen openstaande vorderingen van debiteuren in het buitenland. Bijvoorbeeld als u goederen of diensten exporteert. En uw buitenlandse klanten betalen niet. Aan deze verzekering zijn voorwaarden verbonden.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/