Ondernemersklankbord

Leges betalen aan gemeente of provincie

Neemt u een dienst of product af van een gemeente of provincie? Dan moet u meestal een vergoeding (leges) betalen. Lees meer

Neemt u een dienst of product af van een gemeente of provincie? Dan moet u meestal een vergoeding (leges) betalen. Lees meer

Neemt u een dienst of product af van een gemeente of provincie? Dan moet u meestal een vergoeding (lege) betalen. U betaalt een lege als u een vergunning aanvraagt, bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning of een terrasvergunning. Hiermee betaalt u de kosten die uw gemeente of provincie maakt om uw aanvraag te behandelen.

De hoogte van het bedrag verschilt voor iedere gemeente of provincie. Het bedrag mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente of provincie maakt.

Legesverordening

Gemeentelijke of provinciale autoriteiten moeten een legesverordening bekend maken. Hierin staat:

  • voor welke aanvragen u leges moet betalen
  • hoeveel u moet betalen voor uw aanvraag
  • de wettelijke onderbouwing voor de leges

Wilt u weten hoeveel u moet betalen voor uw aanvraag? Bezoek de website van uw gemeente of provincie, of bekijk de gepubliceerde legesverordeningen op Overheid.nl.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/