Ondernemersklankbord

Licentie geven voor uw product of technologie

Heeft u een product met een IE-recht? Dan kunt u iemand een licentie (het recht) geven om het na te maken of te verkopen.

Heeft u een nieuw product of een vernieuwende technologie ontwikkeld? Of bijvoorbeeld een unieke foto gemaakt of tekst geschreven? Dan kunt u iemand anders een licentie (toestemming) geven om dat product te maken, te gebruiken of te publiceren. U kunt hiervoor een vergoeding vragen.

Wat is een licentie?

Een licentie is een afspraak waarin u een bedrijf of persoon toestemming geeft om uw creatie te gebruiken. U kunt dit mondeling of schriftelijk afspreken in bijvoorbeeld een overeenkomst. Of in uw algemene voorwaarden. Als u een licentie geeft, blijft u zelf eigenaar van uw creatie. In ruil voor de licentie kunt u een vergoeding vragen, zoals een percentage van de winst (royalty’s).

Waarvoor kunt u een licentie gebruiken?

U kunt licenties geven voor nieuwe producten, technieken of creaties die beschermd zijn met intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Bijvoorbeeld met een octrooi (patent), het auteursrecht of het modelrecht.

Met een licentie geeft u een ander toestemming om:

  • uw product of techniek met een octrooi  te verkopen, te maken of te gebruiken
  • uw foto, tekst, software, tekening, film of ander creatief werk met auteursrecht te publiceren of te gebruiken
  • een model na te maken dat u heeft geregistreerd in het modellenregister
  • een merk te gebruiken dat u heeft geregistreerd in het merkenregister
  • planten te kweken van een ras waarop u het kwekersrecht heeft

Soorten licenties

U kunt kiezen voor verschillende soorten licenties, zoals:

U kunt er ook voor kiezen om alleen een licentie af te geven voor verkoop in een bepaald land. Of bijvoorbeeld  alleen voor het gebruik van uw technische uitvinding in een ander product.

Licentieovereenkomst sluiten

U kunt een licentieovereenkomst afsluiten met een licentienemer. Hierin maakt u afspraken over zaken als:

  • Wat mag de licentienemer wel en niet met uw product doen?
  • Welke vergoeding ontvangt u daarvoor?
  • Wat als iemand anders het product zonder toestemming namaakt?

Lees de tips voor licentieovereenkomsten van RVO. Deze tips gaan vooral over licenties voor octrooien, maar de meeste gelden ook voor producten die beschermd zijn met andere IE-rechten. Bent u aangesloten bij een beroeps- of branchevereniging? Dan kunt u misschien via deze vereniging een voorbeeld van een licentieovereenkomst krijgen.

Licentienemers vinden voor uw octrooi

Zoekt u een partner om een licentie te geven voor een product of technologie waar u een octrooi op heeft? Dan kunt u licentiepartijen vinden via het Enterprise Europe Network (EEN) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De adviseurs van EEN gaan gratis voor u op zoek naar een licentiepartner in binnen- of buitenland. Ook kunt u zelf licentiepartijen zoeken in verschillende octrooidatabanken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/