Ondernemersklankbord

Marktonderzoek doen

Door marktonderzoek te doen kijkt u hoe u zich kunt onderscheiden van de concurrent. Ook ziet u wie uw potentiële klanten zijn. Bekijk de info en tips!

Een goed idee is het halve werk. Maar om van uw idee een bedrijf te maken, heeft u klanten nodig. Door marktonderzoek kunt u zien of uw plannen haalbaar zijn.

Van idee naar markt

Met marktonderzoek brengt u de markt in kaart. Maak een analyse van uw doelgroep en onderzoek wie uw klanten zijn, wat ze willen en waar u ze vindt. Ook is het interessant om te kijken hoe anderen in uw branche het doen. Hoe kunt u zich onderscheiden van de concurrentie? Uit marktonderzoek blijkt hoe u klanten naar uw bedrijf kunt trekken. Het is de basis voor uw marketing.

Onderdelen van uw marktonderzoek

 • Brancheonderzoek: Breng de ontwikkelingen van uw branche in kaart. Dan krijgt u inzicht in de potentie van uw idee.
 • Klantenonderzoek: Maak een analyse van uw potentiële klanten. Dan weet u hoe en waar u klanten kunt benaderen.
 • Klanttevredenheidsonderzoek: Onderzoek de ervaringen en wensen van uw bestaande klanten. Dan kunt u mogelijk uw product of dienst optimaliseren. En tevreden klanten zorgen weer voor nieuwe klanten.
 • Concurrentieonderzoek: Verzamel informatie over uw concurrenten, zodat u zich kunt onderscheiden.
 • Omgevingsanalyse: Breng kansen en bedreigingen in de omgeving van uw bedrijf in beeld. Dan weet u hoe ideaal de omstandigheden zijn voor uw bedrijf.
 • Financieringsonderzoek: Bepaal in een vroeg stadium of uw product of dienst kans van slagen heeft.
 • Imago onderzoek: Onderzoek hoe uw potentiële doelgroep uw bedrijf ziet en of dit overeenkomt met het door u gewenste imago.

Hoe doet u marktonderzoek?

Er zijn diverse onderzoeksmethoden die u kunt toepassen.

Bij deskresearch gebruikt u bestaande informatie.

Bij kwalitatief onderzoek bevraagt u een beperkt aantal mensen. Zij kunnen dan uitgebreid reageren.

Bij kwantitatief onderzoek is de groep respondenten groter. U benadert ze dan bijvoorbeeld telefonisch of via een online enquête.

Zelf marktonderzoek doen of uitbesteden?

U kunt zelf aan de slag: leg uw idee voor aan potentiële klanten en leveranciers in een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. U kunt uw marktonderzoek ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan studenten of een marktonderzoeksbureau. De kosten van een onderzoeksbureau zijn vaak hoger. Daar staat tegenover dat een onderzoeksbureau vaak ervaring heeft en soms ook gespecialiseerd is in bepaalde markten en onderzoeksmethoden.

Tips voor als u zelf marktonderzoek doet

 • Stel niet lukraak een vragenlijst op. Bedenk eerst goed wat u wilt weten. Wat is het (marketing)probleem dat u wilt oplossen? Welke kans wilt u verkennen?
 • Een (online) enquête is een populaire vorm van marktonderzoek. Overweeg zorgvuldig of dit de juiste onderzoeksmethode voor u is. Vaak is kwalitatief onderzoek waardevoller. U kunt bijvoorbeeld uw klanten interviewen.
 • In een interview is het moeilijk om objectief te blijven. U stelt al snel vragen door een 'gekleurde bril'. Wees u hiervan bewust. U kunt het interview ook laten uitvoeren door iemand die niet of minder betrokken is.
 • Stel niet teveel vragen. Orden ze tot een logisch geheel.
 • De locatiescan helpt met het maken van een locatiekeuze om uw bedrijf te vestigen. De locatiescan is voor iedereen gratis beschikbaar. Doe de scan en ontdek waar klanten en concurrenten zitten.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/