Ondernemersklankbord

Meebetalen aan opruimen plastic zwerfafval (UPV)

Bent u producent van plastic wegwerpproducten? U moet u meebetalen aan het opruimen van zwerfafval. Ook moet u consumenten aansporen om plastic zwerfafval te voorkomen. Dit valt onder Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV).

Bent u producent van plastic wegwerpproducten? U moet u meebetalen aan het opruimen van zwerfafval. Ook moet u consumenten aansporen om plastic zwerfafval te voorkomen. Dit valt onder Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV).

Meebetalen aan opruimen plastic zwerfafval (UPV)

Bent u producent van plastic wegwerpproducten? U moet u meebetalen aan het opruimen van zwerfafval. Ook moet u consumenten aansporen om plastic zwerfafval te voorkomen. Dit valt onder Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV).

Voor welke producten moet u meebetalen?

De UPV geldt voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik (wegwerpplastic, single use plastics) die veel in het zwerfafval gevonden worden:

  • tabaksproducten met filters
  • eenpersoons voedselverpakkingen
  • wegwerpbekers
  • zakjes en wikkels
  • lichte plastic draagtassen
  • drankverpakkingen
  • ballonnen
  • vochtige doekjes

Uitzondering voor maandverband en tampons

Produceert u maandverband en tampons? Dan hoeft u niet mee te betalen aan het opruimen van het zwerfafval en het inzamelen van het afval. U moet wel consumenten aansporen om zwerfafval te voorkomen.

Let op: U mag bepaalde kunststof wegwerpproducten niet meer op de markt brengen of u moet markering op de verpakking zetten.

Eenmalig melden

Als de UPV voor uw product geldt moet u een melding doen bij Rijkswaterstaat.

Hoeveel betaalt u voor opruimen zwerfafval?

U moet voor ieder kunststofproduct dat u in de handel brengt een vast bedrag betalen. De prijs verschilt per product. De overheid kijkt naar welke producten er in het zwerfafval terechtkomen en hoe duur het is om dit op te ruimen. De overheid stelt daarna de prijs per kunststofproduct vast. Rijkswaterstaat publiceert ieder jaar op 1 juni wat u per product moet betalen voor het opruimen van het zwerfafval.

Hoe betaalt u voor het opruimen van zwerfafval?

Het is nog niet bekend aan welke organisatie u moet betalen. U betaalt achteraf voor het opruimen. U betaalt vóór 1 augustus voor het aantal producten dat u het jaar ervoor in de handel heeft gebracht. Dat zal voor het eerst in augustus 2024 zijn. U betaalt dan voor de producten die u in 2023 in de handel heeft gebracht. U kunt zelf betalen of samen met andere producenten via een producentenorganisatie. Vraag bij uw brancheorganisatie na of er een producentenorganisatie is die uw betaling organiseert.

Consumenten oproepen om zwerfafval te voorkomen

Voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moet u ook consumenten uitdagen om zwerfafval te voorkomen. U moet gebruikers van uw product bijvoorbeeld laten weten:

  • dat er plastic in het product zit en niet afbreekt in het milieu
  • dat gebruikers het product op de juiste manier moeten weggooien

U moet elke 3 jaar een plan maken met de maatregelen die u neemt om consumenten aan te sporen om de plastic producten op de juiste manier weg te gooien.

Ieder jaar UPV-verslag inleveren

Ieder jaar moet u een UPV-verslag inleveren over hoe u de UPV-verplichtingen nakomt. In het verslag staat ook hoeveel producten u in de handel heeft gebracht die onder de UPV vallen. Uw producentenorganisatie kan dit ook doen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/