Ondernemersklankbord

Nieuwe regels voor hergebruiken en recyclen textiel

Als producent van textiel moet u vanaf 2023 gaan zorgen voor recyclen en hergebruik (UPV Textiel). Lees wat dit betekent.

Er gelden nieuwe regels voor hergebruiken en recyclen van textiel. Als producent van kleding en huishoudtextiel moet u hiervoor gaan zorgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een inzamelsysteem moet opzetten.

Zorgen voor hergebruik en recyclen van kleding en huishoudtextiel

Bent u producent (bijvoorbeeld importeur) van kleding en huishoudtextiel in Nederland? Dan is uw bedrijf sinds 1 juli 2023 verplicht om aan de nieuwe regels voor hergebruik en recyclen van textiel te voldoen. U moet bijvoorbeeld oud huishoudtextiel en oude kleding inzamelen. Ook moet u zich melden bij de overheid of bij een producentenorganisatie. U moet ervoor zorgen dat textiel vanaf 2025 ook echt klaargemaakt kan worden voor hergebruik. En gerecycled kan worden.

U kunt kiezen of u zelf aan de regels voldoet, of dat u aansluit bij een producentenorganisatie om aan de regels te voldoen.

Wat moet u doorgeven aan de overheid? 

 • Start u activiteiten waardoor u onder de UPV valt? Dan moet u zich binnen 6 weken melden met gegevens over uw bedrijf en de hoeveelheid textiel die u op de markt verwacht te brengen volgend jaar.  
 • U moet elk jaar doorgeven hoeveel textiel u het vorige jaar in de handel heeft gebracht.
 • Vanaf 2026 moet u ook elk jaar doorgeven of u zich aan de regels voor hergebruik en recyclen houdt.

Wat is hergebruik en recyclen?

Hergebruik betekent dat textiel opnieuw wordt gebruikt voor hetzelfde soort doel. U moet ervoor zorgen dat textielafval hiervoor wordt klaargemaakt (voorbereid). Dat wordt gedaan door een afvalverwerkingsbedrijf. Zo’n bedrijf moet textielafval bijvoorbeeld controleren, schoonmaken en repareren. Zodat er geen verdere behandeling meer nodig is voor hergebruik.   

Recyclen betekent dat afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten of materialen. Bij vezel-tot-vezel recyclen worden er vezels gemaakt van textielafval. Die worden gebruikt voor nieuw textiel.

Hoeveel voorbereiden voor hergebruik en recyclen?

Vanaf 2025 moet er elk jaar steeds iets meer worden voorbereid voor hergebruik en gerecycled. In 2025 gaat het om deze hoeveelheden:

 • Minstens 50% van het textiel dat in de handel is gebracht wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycled.
 • Minstens 20% van het textiel dat in de handel is gebracht wordt voorbereid voor hergebruik.
 • Minstens 10% van het textiel dat in de handel is gebracht is bestemd voor hergebruik in Nederland.
 • Minstens 25% van het gerecyclede textiel wordt vezel-tot-vezel gerecycled.

Voor wie gelden de nieuwe textielregels?

Deze regels gelden voor ondernemers die als eerste nieuwe kleding of huishoudtextiel op de Nederlandse markt aanbieden. Bijvoorbeeld als u nieuwe kleding verkoopt. Of nieuw beddengoed. Het maakt daarbij niet uit of u aan bedrijven of consumenten verkoopt. 

Verkoopt u alleen tweedehands textiel? Dan geldt de UPV textiel niet voor u. 

Bent u niet in Nederland gevestigd ? Dan moet u een gemachtigde vertegenwoordiger  in Nederland kiezen. 

Welke soorten textiel vallen onder de regels?

De UPV textiel geldt voor: 

 • consumentenkleding
 • bedrijfskleding
 • bedlinnen
 • tafellinnen
 • huishoudlinnen, bijvoorbeeld handdoeken en theedoeken 

De regels gelden dus niet voor andere textielproducten zoals schoenen, riemen, hoofddeksels, dekens, bedspreien, gordijnen en poetsdoeken.

Samen met andere producenten huishoudtextiel en kleding inzamelen

U kunt ervoor kiezen om voor deze regels samen te werken met andere producenten. Dit doet u door aan te sluiten bij een producentenorganisatie. De producentenorganisatie kan namens u huishoudtextiel en kleding inzamelen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor plekken waar mensen oud textiel inleveren. 

Ook regelt de producentenorganisatie de afvalverwerking. En doen zij jaarlijks verslag aan de overheid. U betaalt hiervoor een bijdrage aan de producentenorganisatie. Op dit moment zijn er 2 producentenorganisaties: Stichting UPV Textiel en European Recycling Platform Netherlands B.V. 

De belangrijkste veranderingen in beeld

Hergebruiken en recyclen textiel vanaf 1 juli 2023

Producenten verantwoordelijk voor kleding en huishoudtextiel

Producenten moeten zich melden bij RWS

Hoeveel textiel moet worden hergebruikt en gerecycled

Deze content is geplaats door:

Contact:

Helpdesk afvalbeheer van Rijkswaterstaat

Telefoonnummer(s):

Links:

Helpdesk afvalbeheer

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/linkportaal/helpdesk-afvalbeheer/

Forums: