Ondernemersklankbord

Officiële feestdagen en wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen

Lees hoe uw werknemers vakantiedagen opbouwen. En hoe het zit met vakantiedagen bij een nulurencontract, verlof en feestdagen.

Uw werknemers hebben recht op vakantiedagen. Elke maand bouwen zij verlof op. U betaalt uw werknemers door als zij vrije dagen hebben. De precieze afspraken over vakantiedagen staan in de cao of arbeidsovereenkomst. Hier staat ook in of uw personeel vrij heeft op feestdagen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen krijgt uw werknemer?

Uw werknemer heeft recht op minimaal 4 keer het aantal werkdagen (werkdag van 8 uur) per week. Bij een 4-daagse werkweek krijgt hij dus 16 wettelijke vakantiedagen per jaar. Bij een volledige werkweek 20 dagen per jaar. In uren is het 4 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt. Werkt uw werknemer nog niet het hele jaar bij u? Dan berekent u de vakantiedagen op basis van de gewerkte uren of weken.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Bouwt uw werknemer meer vakantiedagen op dan het wettelijk aantal? Dan heet dat ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Dat zijn extra vakantiedagen bovenop de verplichte vakantiedagen. In de cao of het arbeidscontract kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Mogen werknemers zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen?

Uw werknemer mag zelf bepalen wanneer hij vakantiedagen opneemt. Tenzij dat problemen oplevert voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als hij vrije dagen aanvraagt tijdens een drukke periode. U kunt dan binnen 2 weken na de aanvraag schriftelijk bezwaar maken. Uw werknemer mag de vakantiedagen dan wel op een ander moment opnemen.

Vakantiedagen opsparen

Maakt uw werknemer de vakantiedagen niet helemaal op in een jaar? Dan mag hij de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Uw werknemer moet ze vóór 1 juli van dat jaar opnemen. De bovenwettelijke vakantiedagen mag uw werknemer wel opsparen. Die uren mogen maximaal 5 jaar blijven staan.

Mag u vrije dagen uitbetalen?

Uw werknemer moet echt vrij nemen. U mag de wettelijke vakantiedagen daarom niet uitbetalen. Behalve als uw werknemer stopt met werken voordat de dagen zijn opgenomen. Dan betaalt u de overgebleven wettelijke vakantiedagen wel uit.

De bovenwettelijke vakantiedagen mag u uitbetalen als u dat afspreekt met uw werknemer. U mag dit niet verplichten.

Vakantiedagen en verlof

Bij onbetaald verlof bouwt uw werknemer geen vakantiedagen op. Behalve als er sprake is van langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof. Daarbij bouwt hij wel vakantiedagen op.

Bouwt uw werknemer vakantiedagen op tijdens zwangerschapsverlof?

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt uw werknemer gewoon vakantie-uren op. U mag uw werknemer niet vragen om verlofdagen op te nemen voor zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Is uw werknemer (gedeeltelijk) ziek? Dan loopt de opbouw van zijn wettelijke vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte, kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Meldt uw werknemer zich ziek tijdens zijn vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. Uw werknemer mag de vakantiedagen dan een andere keer opnemen.

Is een officiële feestdag een verplichte vrije dag?

Feestdagen staan niet in de wet als verplichte vrije dagen. Uw werknemers hebben daarom geen wettelijk recht op een vrije dag wanneer het een bepaalde feestdag is.

In uw cao of in het arbeidscontract staat of een feestdag een vrije dag is binnen uw bedrijf. Er staat bijvoorbeeld of Goede vrijdag een vrije dag is. Er staat ook in of uw werknemers doorbetaald krijgen tijdens feestdagen. En of u een toeslag moet betalen als ze toch werken op een officiële feestdag.

Wat zijn de officiële feestdagen?

In 2024 zijn de officiële feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
  • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 31 maart en maandag 1 april 2024
  • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
  • Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 19 en maandag 20 mei 2024
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: