Ondernemersklankbord

Personeelskosten en salaris betalen

Werknemers aannemen of al in dienst? Check welke personeelskosten dit met zich meebrengt. En hoe u kunt besparen.

Heeft u personeel in dienst? Of wilt u personeel aannemen? Dan krijgt u naast salaris met verschillende kosten te maken. Zoals vakantiegeld, loonheffingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Lees op deze pagina aan welke kosten u moet denken. En hoe u kunt besparen op uw personeelskosten.

Wat zijn personeelskosten?

Als werkgever betaalt u meer dan alleen het brutoloon van uw werknemers. U heeft namelijk ook vaste werkgeverslasten. Dit zijn verplichte kosten die u betaalt bovenop het loon. Zoals vakantiegeld en loonheffingen. Ook maakt u misschien kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden, werkplekken en apparatuur voor uw medewerkers. Al deze kosten samen heten ook wel personeelskosten.

Salaris betalen

Het loon van uw werknemers maakt een groot deel uit van de personeelskosten. U betaalt uw werknemers vanaf 21 jaar minstens het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Ook hebben uw werknemers recht op vakantiegeld.

Lees meer over loon en de loonstrook.

Overige loonkosten

Naast het brutoloon en vakantiegeld, betaalt u soms extra loonkosten. Bijvoorbeeld voor een pensioenregeling, onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding of 13e maand. Dit hangt af van de secundaire arbeidsvoorwaarden die u heeft afgesproken met uw werknemer. Of van de geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Lees meer over arbeidsvoorwaarden.

Loonheffingen inhouden

U houdt loonheffingen in op het salaris van uw personeel. U draagt deze heffingen af aan de Belastingdienst. Het gaat om verschillende verplichte premies en bijdragen. Bijvoorbeeld de loonbelasting, premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Lees meer over loonheffingen inhouden en betalen.

Denk aan de overige personeelskosten

Om ervoor te zorgen dat werknemers goed hun werk kunnen doen, maakt u waarschijnlijk ook nog andere kosten. Denk aan de kosten voor (thuis)werkplekken, apparatuur en persoonlijke bescherming zoals mondkapjes. Maar ook voor om- en bijscholing, geschenken, en werving en selectie maakt u kosten.

U bent als werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Zorg daarom voor goede arbeidsomstandigheden met een helder arbobeleid.

Besparen op de kosten van personeel

Er zijn verschillende regelingen waarmee u kunt besparen op uw personeelskosten. Hierdoor betaalt u bijvoorbeeld minder loonkosten. Of kunt u voordeliger vergoedingen geven.

Subsidies en tegemoetkomingen voor de loonkosten

U kunt voor sommige werknemers tegemoetkomingen of subsidies krijgen. Uw loonkosten worden hierdoor lager. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aannemen van een werkloze 56-plusser. Of voor een werknemer met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep banenafspraak valt.

Lees meer over subsidies en tegemoetkomingen.

Verlaag de kosten van vergoedingen met de werkkostenregeling (WKR)

Met de werkkostenregeling mag u onbelast vergoedingen geven aan uw personeel. Er geldt een maximumbedrag: de vrije ruimte. Hier betaalt u geen loonbelasting over. U kunt de WKR bijvoorbeeld gebruiken voor gereedschap, telefoons, computers of sportabonnementen voor uw werknemers.

Er zijn ook onbelaste vergoedingen en voorzieningen die niet van de vrije ruimte afgaan. Deze vallen onder de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Vergoedingen met een gerichte vrijstelling zijn bijvoorbeeld een ov-abonnement, Verklaring Omtrent het Gedrag-aanvraag of maaltijden bij overwerk. Voorzieningen met een nihilwaardering zijn bijvoorbeeld werkkleding en koffie op de werkplek.

Lees meer over de werkkostenregeling, vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/