Ondernemersklankbord

Wegwerpplastic: een overzicht van de regels

Er zijn veel regels over wegwerpplastic. Lees in dit overzicht wat dit voor uw bedrijf betekent.

De overheid neemt maatregelen tegen plastic in de natuur. Als producent moet u soms betalen voor het opruimen van plasticafval. En klanten moeten bij afhalen zelf iets meenemen of extra betalen. Lees welke regels er gelden of nog gaan gelden. En wat dit voor uw bedrijf betekent.

Waarom maatregelen tegen wegwerpplastic?

Er komt steeds meer plastic afval in de natuur terecht. Zoals in zee (plasticsoep). Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het milieu. Dieren, zoals vissen, kunnen hier ziek van worden. Daarom zijn er verschillende regels om plastic afval te verminderen. Zoals regels door de Europese Unie (de SUP-richtlijn) die in Nederland nu ook gelden. 

Regels voor plastic wegwerpbekers en -bakjes

Er zijn regels voor het gebruik van plastic wegwerpbekers en -bakjes:

  • U mag plastic wegwerpbekers en -bakjes niet gratis meegeven bij afhalen of bezorgen van eten of drinken. Klanten moeten hiervoor betalen. En u moet bekers en bakjes aanbieden die opnieuw kunnen worden gebruikt. 
  • Vanaf 1 januari 2024 mag u bij eten en drinken ter plaatse ook geen plastic wegwerpbekers, -bestek en -bakjes meer aanbieden.

Lees meer over de regels voor plastic wegwerpbekers en -bakjes.

Geen gratis plastic tasjes meegeven

U mag uw klant geen gratis plastic tasje meegeven. Uw klant moet hiervoor betalen. Een gratis tas van duurzaam materiaal, zoals papier of stof mag wel. In sommige gevallen mag u wel een dun plastic tasje meegeven. Zoals voor het beschermen van onverpakt eten. 

Lees meer over het verbod op een gratis plastic tasje.

Regels voor het verkopen van wegwerpproducten

Sinds 3 juli 2021 mag u een aantal wegwerpproducten van plastic niet meer op de markt brengen. Zoals bordjes, bestek, roerstaafjes, rietjes en wattenstaafjes van plastic of bioplastic. Ook moet u bij een aantal producten op het product of op de verpakking een logo zetten.

Lees meer over de regels voor verkoop van wegwerpplastic.

Producenten betalen voor het opruimen van plastic afval

Produceert u producten van wegwerpplastic? Voor een aantal producten gaat een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) gelden. Zoals voor bekers, bakjes en tasjes. Dat betekent dat u meebetaalt aan het inzamelen van het afval en het opruimen van zwerfafval. Het gaat om een vast bedrag. Ook moet u consumenten aanmoedigen om plastic goed weg te gooien en afval te voorkomen. De UPV gaat sinds 1 januari 2023 stapsgewijs in. 

Lees meer over de regels voor het opruimen van plastic afval.

Regels voor flessen en drankverpakkingen

Bij drankverpakkingen moeten de doppen aan de verpakking vast blijven zitten tijdens gebruik. Deze regel gaat in vanaf 3 juli 2024.

Dit geldt niet voor:

  • flessen en drankverpakkingen voor medisch gebruik
  • flessen en drankverpakkingen van meer dan 3 liter

Vanaf 2025: flessen van gerecycled materiaal

  • Vanaf 2025 moet 25% van het materiaal van een PET-fles (polyethyleentereftalaat) bestaan uit gerecycled materiaal.
  • Vanaf 2030 moet 30% van het materiaal van alle flessen gerecycled zijn.

De precieze ingangsdatum van deze regels is nog niet bekend. Het Europees normeringsinstituut werkt nog uit waar de producten precies aan moeten voldoen.

Statiegeld kleine plastic flesjes

Op kleine plastic flesjes van frisdrank en water zit sinds 1 juli 2021 statiegeld. Lees hierover meer op statiegeldnederland.nl.

Veelgestelde vragen

Deze content is geplaats door:

Contact:

Helpdesk afvalbeheer van Rijkswaterstaat

Telefoonnummer(s):

Links:

Helpdesk afvalbeheer

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/linkportaal/helpdesk-afvalbeheer/

Forums: