Ondernemersklankbord

Pre-pack bij faillissement

Pre-pack biedt u de mogelijkheid om de rechtbank te vragen aan te geven welke curator men zal aanwijzen als uw onderneming failliet zou gaan. Lees hoe het werkt.

Uw onderneming gaat failliet, maar misschien kunt u een doorstart maken. Met een pre-pack kunt u voordat u failliet gaat, onderzoeken of een doorstart na faillissement mogelijk is.

Wat is pre-pack?

Bij een pre-pack (ook wel flitsfaillissement) onderzoekt u met een ‘stille bewindvoerder’, voor het faillissement, of een doorstart na faillissement mogelijk is. Uw onderneming blijft intussen gewoon doorgaan. Als dan het faillissement wordt uitgesproken, kan uw onderneming snel een doorstart maken of verkocht worden. Zo blijft de schade voor uw onderneming zo klein mogelijk. Leveranciers kunnen na een faillissement blijven leveren en uw personeel kan meestal blijven doorwerken. De stille bewindvoerder wordt na de faillissementsuitspraak door de rechtbank aangewezen als curator.

Hoe werkt de pre-pack?

Het is onvermijdelijk dat uw onderneming failliet gaat.

U vraagt de rechtbank welke curator zij zal aanwijzen als uw onderneming failliet gaat.

Deze ‘stille bewindvoerder’ (ook wel ‘beoogd curator’) onderzoekt of u een doorstart kunt maken na een faillissement.

Het wordt niet openbaar bekend gemaakt dat er een stille bewindvoerder is. Leveranciers, en klanten weten niet van de pre-pack.

U kunt ondertussen blijven ondernemen en bijvoorbeeld onderhandelen over de verkoop van (delen van) uw onderneming.

Zodra u failliet wordt verklaard, wordt de ‘beoogde curator’ de ‘curator’. En kan hij uw onderneming, of delen ervan, verkopen. Of u maakt een doorstart.

Onduidelijke status

Een aantal rechtbanken gaan verschillend om met pre-pack. Daarnaast is het niet duidelijk of er bij pre-pack sprake is van een echt faillissement van een onderneming. Of van een overgang van de onderneming. Bij een overgang moeten alle werknemers worden overgenomen. En dat kan ongunstig zijn bij een doorstart. Daardoor wordt de pre-pack op dit moment niet veel gebruikt. De pre-pack maakt onderdeel uit van de gewijzigde Faillissementswet. De ingangsdatum van deze wet is nog niet bekend.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/