Ondernemersklankbord

Prijs aanpassen met prijsindexatie

Wilt u uw verkoopprijzen aanpassen? Lees hier waarom het handig is om een CBS-prijsindex te gebruiken, zoals de CPI-index.

Wilt u uw verkoopprijzen aanpassen? Bijvoorbeeld omdat uw kosten stijgen door hogere inkoopprijzen. U kunt hiervoor een prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruiken. U indexeert dan uw prijzen.

Om media op deze website te kunnen weergeven moet u marketing cookies toestaan Zelf instellen

Wat is een prijsindexcijfer?

Een prijsindex laat met een cijfer zien hoe de prijs van een product of dienst is veranderd ten opzichte van een bepaalde basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100. Wanneer het jaar 2015 de basisperiode is, dan geldt: 2015 = 100. Een prijsindexcijfer van bijvoorbeeld 126 in december 2023 betekent dan een prijsstijging van 26% sinds 2015.

Het CBS publiceert verschillende prijsindexen op StatLine, die u kunt gebruiken om uw prijzen aan te passen.

Waarom een CBS-prijsindex gebruiken?

Door een prijsindex te gebruiken, bent u duidelijk naar uw klanten over hoe u uw prijzen aanpast. Het CBS berekent de prijsindexen door uitgebreid onderzoek te doen naar de prijzen van producten en diensten in Nederland. Iedereen kan de prijsindexen bekijken. De indexen zijn een betrouwbare bron voor prijsontwikkelingen. In veel contracten en algemene voorwaarden staat daarom dat prijzen worden aangepast op basis van een CBS-prijsindex.

Welke prijsindexen kunt u gebruiken?

De meest gebruikte index voor prijsaanpassingen is de Consumentenprijsindex (CPI). Het CBS gebruikt de CPI om inflatie te meten. De index laat de prijsveranderingen zien van goederen en diensten die consumenten kopen. Zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.

Andere veelgebruikte prijsindexen zijn:

Nieuwe prijs berekenen en bekendmaken

Heeft u een prijsafspraak met uw klant? Dan mag u de prijs alleen veranderen als dat in de algemene voorwaarden staat. Verder zijn er geen regels over het indexeren van uw prijzen. Wel komt het professioneel over als u aan uw klanten kunt uitleggen wanneer en waarom u uw prijzen aanpast. En hoe u de prijzen heeft aangepast.

Lees hoe u uw nieuwe verkoopprijs berekent in het stappenplan prijs indexeren.

Feiten en cijfers: Stijgen of dalen de prijzen?

Deze grafiek toont de prijsontwikkeling per jaar van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is de meest gebruikte index voor prijsaanpassingen en laat de prijsveranderingen zien van goederen en diensten die consumenten kopen. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.

Deze content is geplaats door:

Contact:

CBS Infoservice
https://twitter.com/statistiekcbs

Telefoonnummer(s):

088-570 7070

Links:

Forums: