Ondernemersklankbord

Stappenplan rechtsvorm wijzigen

U wilt uw rechtsvorm veranderen. Lees in dit stappenplan hoe u dit regelt. Bijvoorbeeld bij KVK, de Belastingdienst en uw bank.

U wilt uw rechtsvorm veranderen. Lees in dit stappenplan hoe u dit regelt bij KVK. En waar u verder rekening mee moet houden. U krijgt bijvoorbeeld een nieuw KVK-nummer. En u moet uw nieuwe rechtsvorm doorgeven aan onder meer de Belastingdienst, uw bank en uw verzekeraar.

1. Kies een nieuwe rechtsvorm

Misschien heeft u al een rechtsvorm gekozen. Twijfelt u nog? Gebruik de keuzehulp om te bepalen welke rechtsvorm die het beste bij uw situatie past. Veel ondernemers met een eenmanszaak kiezen bijvoorbeeld voor een besloten vennootschap (bv). Dat kan namelijk fiscaal gunstiger uitpakken. Ook zijn ze dan meestal niet meer persoonlijk aansprakelijk. Laat u hierover adviseren. 

Sommige rechtsvormen kunt u zelf veranderen. Bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma (vof). Dit doet u door een contract te maken. Voor andere rechtsvormen moet dit via de notaris. Bekijk in dit schema (pdf) op KVK.nl onder 'oprichting' of u naar de notaris moet. 

2. Geef de nieuwe rechtsvorm door

Geef uw nieuwe rechtsvorm door aan:

3. Vergunningen meenemen naar de nieuwe rechtsvorm

Uw bedrijfsvergunningen zijn vaak niet meer geldig als de ondernemingsvorm van uw bedrijf verandert. Uw vergunningen moet u omzetten. Bijvoorbeeld als u een transportbedrijf heeft. Of een horecabedrijf met een exploitatievergunning en een alcoholvergunning. Of als uw onderneming erkenningen en vergunningen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft. Sommige vergunningen moet u opnieuw aanvragen. Er wordt dan soms opnieuw getoetst of u de vergunning mag hebben. 

4. Zet contracten om naar de nieuwe rechtsvorm

Contracten van uw onderneming moeten op naam komen van de nieuwe rechtsvorm. Daarvoor neemt u contact op met andere partij bij het contract. Denk aan verzekeringen en vergunningen. Maar ook aan uw internet- en telefoonabonnement. En aan huur- en leveringscontracten (water, energie). Voor het veranderen van het huurcontract van uw bedrijfspand heeft u toestemming nodig van de verhuurder.

5. Opnieuw aanmelden als werkgever

Als u personeel heeft, moet u uw loonadministratie afsluiten. Meld u daarna opnieuw aan als werkgever bij de Belastingdienst. U krijgt dan een nieuw loonheffingsnummer. 

Vertel ook het personeel, de salarisadministrateur, het UWV, de Arbodienst en het pensioenfonds dat u een nieuwe rechtsvorm heeft.

6. Controleer of u andere gegevens in de administratie moet opnemen

Misschien zijn er andere regels voor uw administratie als u een nieuwe rechtsvorm krijgt. Zo is het voor een bv verplicht een loonadministratie bij te houden en een jaarrekening op te stellen. Bij een eenmanszaak hoeft u geen jaarrekening op te stellen. Denk ook aan het aanpassen van uw website, briefpapier en facturen. Lees meer over uw administratie bijhouden.

7. Beslis of u voorraden en inventaris meeneemt

De bezittingen van uw onderneming kunt u meenemen naar uw nieuwe rechtsvorm. Bijvoorbeeld uw voorraden. En bedrijfsmiddelen zoals computers, gereedschap en machines. 

U kunt er ook voor kiezen deze zelf (privé) te houden. Dan moet u ze overkopen van uw bedrijf en dit in uw administratie verwerken. 

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken en bv's zijn er?

De grafiek toont het aantal bedrijven van de drie meest voorkomende rechtsvormen in Nederland per kwartaal. Het aantal eenmanszaken neemt al jaren onafgebroken toe.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/