Ondernemersklankbord

Regeling Groeifaciliteit

Heeft u risicodragend vermogen nodig voor uw bedrijf? Met de Groeifaciliteit krijgen financiers die risicokapitaal verstrekken een garantie.

Heeft u risicodragend vermogen nodig voor uw bedrijf? Met de Groeifaciliteit krijgen financiers die risicokapitaal verstrekken een garantie.

Heeft u geld nodig voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat u wilt groeien, reorganiseren, een bedrijfsovername wilt doen of wilt uitbreiden in het buitenland? U kunt financiering aanvragen bij een bank, participatiemaatschappij of andere financier. Om het risico voor uw financier te verlagen kunt u garantie aanvragen via de regeling Groeifaciliteit.

Als u de regeling Groeifaciliteit gebruikt kan uw bank of andere financier 50% garantie krijgen op de financiering voor uw bedrijf. Leidt deze financiering onverwacht tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Met de Groeifaciliteit maakt u de financiering in uw bedrijf aantrekkelijker voor uw financier.

Wanneer komt u in aanmerking?

De regeling Groeifaciliteit stelt voorwaarden aan de ondernemer en voorwaarden aan de financier voor deelname. Voor ondernemers geldt onder andere:

  • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.
  • De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaats.
  • Uw bedrijf verdient genoeg om op de lange termijn winst te behalen en een financiële tegenvaller op te kunnen opvangen (voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven).
  • De financiering die u aanvraagt wordt niet gebruikt om bestaande leningen af te lossen ('fresh money-eis').
  • Uw bedrijf heeft geen bijzonder hoge opnamen uit uw bedrijfsvermogen (bovenmatige kapitaalonttrekkingen) gehad in de laatste 12 maanden.
  • Het geld dat u aan wilt trekken, is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s).

Hoe kunt u aanvragen?

Coronacrisis: verlenging regeling Groeifaciliteit

Door de coronacrisis is de regeling Groeifaciliteit met 3 jaar verlengd tot 1 juli 2023.

Aanvragen als ondernemer

Wilt u als ondernemer gebruik maken van de Groeifaciliteit? Dan neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen. Bekijk welke financiers meedoen met de Groeifaciliteit.

Aanvragen als financier

Financiers kunnen de Groeifaciliteit aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 januari 2020 tot en met 15 juni 2023 kunnen zij de garantie aanvragen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/