Ondernemersklankbord

Regels voor kinderopvang tijdens corona

Heeft u een kinderopvang, BSO of bent u gastouder? Bekijk de toekomststrategie voor veilige kinderopvang tijdens corona.

Heeft u een kinderopvang, BSO of bent u gastouder? Bekijk de toekomststrategie voor veilige kinderopvang tijdens corona.

Voor de kinderopvang gelden geen specifieke corona-maatregelen meer. Het kabinet en de sector kinderopvang hebben een sectorplan gemaakt om de kinderopvang zo lang mogelijk veilig open te houden tijdens de coronapandemie (COVID-19). In het Sectorplan voor de kinderopvangsector staan de regels die gelden voor 4 verschillende toekomstscenario’s tijdens de coronapandemie.

Scenario 1: Kinderopvang open zonder maatregelen

In dit scenario (verkouden) is het coronavirus een verkoudheidsvirus met klachten, maar zorgt het niet voor veel mensen in het ziekenhuis. Uw kinderopvang kan helemaal open en er zijn geen coronamaatregelen. U moet zich houden aan de standaard hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang (bso).

U kunt zich in deze situatie goed voorbereiden door draaiboeken te maken voor de scenario’s 2, 3 en 4.

Scenario 2: Kinderopvang open met lichte (basis)regels

In dit scenario (griep+) heeft het coronavirus een ernstiger, griepachtig verloop en zorgt voor zware belasting van de zorg. Uw kinderopvang mag helemaal open, maar u moet zich houden aan de basisregels:

 • handen wassen
 • geen handen schudden
 • hoesten in de elleboog
 • thuisblijven bij klachten en een (zelf)test doen
 • ventilatie

U heeft extra aandacht voor kwetsbare kinderen en collega’s en de mentale gezondheid van alle kinderen en pedagogisch professionals.

U kunt uit voorzorg (niet verplicht):

 • de pedagogisch professionals laten (zelf)testen bij klachten
 • 1 ouder het kind laten brengen en halen
 • kinderen laten buitenspelen waar het kan

Scenario 3: Kinderopvang open met een pakket maatregelen

In dit scenario (continue strijd) is er bijvoorbeeld een nieuwe variant van het coronavirus die besmettelijker is, waarbij mensen ernstiger ziek worden of waar mensen minder immuun voor zijn. Er is (tijdelijk) een hoog risico op overbelasting van de zorg. Uw kinderopvang mag helemaal open, maar u moet zich houden aan deze regels:

 • de basisregels van scenario 2
 • 1,5 meter afstand tussen volwassenen

U neemt deze voorzorgsmaatregelen:

 • u laat pedagogisch professionals (preventief) (zelf)testen volgens de richtlijnen van het RIVM
 • u stelt een handelingsperspectief op hoe om te gaan met besmettingen op locatie
 • ouders dragen een mondkapje bij brengen/halen
 • ouders doen een zelftest of brengen/halen kind niet zelf bij klachten
 • kinderen vanaf 4 jaar blijven thuis met verkoudheidsklachten of doen een zelftest
 • als een zelftestadvies geldt op de basisschool, doen kinderen uit groep 6, 7 en 8 tijdens schoolvakantie voor de bso een preventieve zelftest
 • Regels die zorgen voor minder contact:
 • u vergadert digitaal
 • de overdracht is kort, met aandacht voor contact tussen opvang en ouder
 • er zijn looproutes op de locatie

Scenario 4: Kinderopvang mag open in bubbels (noodplan)

In dit scenario (worst case scenario) is er een nieuwe variant van het coronavirus met een heel groot risico op hoge sterfte. Uw kinderopvang mag open in bubbels, waarbij kinderen zo veel mogelijk in de eigen groep blijven met (als het kan) kinderen die op dezelfde school of in dezelfde klas zitten. U moet zich houden aan deze regels:

 • alle regels van scenario 2 en 3
 • pedagogisch professionals uit een risicogroep doen in overleg andere taken
 • er komen zo min mogelijk externen in de locatie
 • alleen professionals voor het primaire proces in de locatie
 • ouders brengen/halen voor de bso op het plein
 • de opvang is waar mogelijk in bubbels/cohorten
 • contacten tussen de verschillende basis/stamgroepen zijn zo weinig mogelijk

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/