Ondernemersklankbord

Rollen tijdens een WHOA-procedure bij dreigend faillissement

U start een WHOA-procedure vanwege dreigend faillissement. Lees met welke partijen u te maken krijgt.

Gaat uw bedrijf bijna failliet en wilt u een WHOA-procedure starten via de rechter? Lees op deze pagina met welke partijen u te maken krijgt. En wie een WHOA-procedure kan starten.

De WHOA is een wet die zorgt dat u via de rechter een schuldregeling kunt treffen zonder dat schuldeisers akkoord hoeven te gaan. De wet is ingegaan op 1 januari 2021.

Lees meer over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en hoe u zich kunt voorbereiden.

Schuldenaar

Een schuldenaar is een persoon of bedrijf die schulden niet meer kan betalen. De WHOA maakt het mogelijk dat u als schuldenaar uw schuldeisers en aandeelhouders een akkoord kunt aanbieden. Niet alle schuldeisers hoeven akkoord te gaan. De rechter kan het akkoord dan alsnog goedkeuren.

Schuldeiser

Een schuldeiser heeft geld tegoed van een schuldenaar. Bijvoorbeeld omdat u een overeenkomst heeft gesloten over de koop van producten of afname van diensten. Een schuldeiser is niet hetzelfde als een crediteur. Een crediteur krijgt zijn factuur betaald. Krijgt hij zijn geld niet, dan wordt de crediteur schuldeiser. Een schuldeiser kan ook een WHOA-procedure starten door bij de rechter een verzoek in te dienen voor een herstructureringsdeskundige.

Aandeelhouders

Als een bedrijf bijna failliet gaat, lopen aandeelhouders het risico om de waarde van hun inleg te verliezen. Daarom kunnen zij ook een WHOA-procedure starten door een herstructureringsdeskundige aan te vragen. Bij een normaal faillissement zijn aandeelhouders als laatste aan de beurt. Door de WHOA kunnen aandeelhouders meedoen aan de schuldregeling. Hierdoor is het mogelijk dat zij nog iets van hun investering terugzien.

Deskundigen

De rechtbank kan tijdens een WHOA-procedure deskundigen benoemen om te onderzoeken of een schuldenaar schulden niet meer kan betalen. En of u voldoet aan de voorwaarden voor de WHOA.

Herstructureringsdeskundige

Tijdens de WHOA-procedure is een belangrijke rol weggelegd voor de herstructureringsdeskundige. De rechtbank stelt een herstructureringsdeskundige aan op verzoek van schuldeisers, aandeelhouders of schuldenaren. Dit hoeft geen jurist te zijn.

De herstructureringsdeskundige kan een akkoord voorbereiden en aanbieden aan schuldeisers en aandeelhouders. Als schuldeisers een herstructureringsdeskundige aanvragen, betalen zij de kosten. De schuldenaar mag de WHOA-procedure zelf doorlopen maar mag ook een herstructureringsdeskundige aanvragen. De herstructureringsdeskundige moet zijn taak onpartijdig en onafhankelijk uitvoeren.

Rechter

Voordat u een akkoord naar de rechter stuurt, kunt u meningsverschillen voorleggen. U kunt zo inschatten of het akkoord kans van slagen heeft. De belangrijkste taak van een rechter is het goedkeuren (homologeren) van een akkoord.

Als de rechter het akkoord homologeert, gelden de afspraken ook voor schuldeisers en aandeelhouders die niet hebben ingestemd. Een schuldeiser of aandeelhouder kan bezwaar maken bij de rechtbank.

OR/Personeelsvertegenwoordiging

Een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) kan ook een herstructureringsdeskundige aanvragen. En zo een WHOA-procedure starten. Een OR of PVT verdedigt de belangen van werknemers.

Een akkoord mag niet zorgen voor veranderingen in de arbeidvoorwaarden van het personeel.

Observator

Als het akkoord door de schuldenaar zelf wordt voorbereid, kan de rechtbank een observator aanstellen die in de gaten houdt of alles goed en eerlijk verloopt.

Als de schuldenaar niet volgens de regels handelt, stelt de observator de rechtbank hiervan op de hoogte. De rechtbank kan dan alsnog een herstructureringsdeskundige aanwijzen. Als dat gebeurt, wordt de aanstelling van een observator ingetrokken.

Advocaat

U heeft een advocaat nodig als:

  • U een verzoek wilt indienen voor een afkoelingsperiode.
  • U een akkoord wilt indienen ter goedkeuring bij de rechter.
  • U een herstructureringsdeskundige wilt aanvragen.
  • U een observator wilt inschakelen.

Een advocaat hoeft niet bij de zitting in de rechtbank aanwezig te zijn.

Meld u aan voor de WHOA-nieuwsbrief

Wilt u meer weten over de WHOA? In een eenmalige nieuwsbrief heeft KVK alle informatie over de WHOA voor u gebundeld. Meld u aan.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK Financieringsdesk

Telefoonnummer(s):

KVK Financieringsdesk

0800-1014

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl