Ondernemersklankbord

SBI-code krijgen, opzoeken en wijzigen

Een SBI-code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is. U krijgt de code als u zich inschrijft bij KVK. Lees hoe u uw SBI-code opzoekt.

Een SBI-code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is. U krijgt de code als u zich inschrijft bij KVK. Lees op deze pagina wat een SBI-code precies is. En hoe u uw eigen SBI-code opzoekt. Of hoe u SBI-codes opzoekt op bijvoorbeeld activiteit, branche of trefwoord.

Wat is een SBI-code?

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Dit is een indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meer SBI-codes. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is. De SBI-codes worden vastgelegd in het Handelsregister.

U vindt de volledige lijst van SBI-codes (pdf) op KVK.nl. Ook kunt u de lijst als excel of csv downloaden. Op CBS.nl kunt u de lijst op verschillende manieren doorzoeken.

Overheden en bedrijven gebruiken SBI-codes. Bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen of vaststellen van verzekeringspremies. Geef wijzigingen daarom altijd door aan KVK.

Voorbeeld SBI-codes:

  • 96021 - Haarverzorging
  • 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

Hoe krijgt uw bedrijf een SBI-code?

Als u zich inschrijft bij KVK geeft u een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten op. Op basis van uw bedrijfsomschrijving kent KVK een of meerdere SBI-code(s) toe. U kunt ook zelf een voorstel doen voor een SBI-code. Met het zoekprogramma van het CBS zoekt u welke code bij uw activiteiten past. KVK beoordeelt daarna uw voorstel.

Meerdere SBI-codes mogelijk

Als bedrijf kunt u verschillende activiteiten hebben. Uw bedrijf krijgt één SBI-code voor de hoofdactiviteit en SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten. Lees meer over het hebben van verschillende bedrijfsactiviteiten.

Uw eigen SBI-code opzoeken

Wilt u weten met welke SBI-code(s) uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van KVK? De SBI-codes staan op het uittreksel van uw inschrijving.

Overzichtslijst SBI-codes doorzoeken

Wilt u weten welke code er bij bepaalde activiteiten of bedrijven horen? Of zoekt u een overzicht van SBI-codes, bijvoorbeeld per branche? Op KVK.nl vindt u een overzicht van alle SBI-codes (pdf). Ook kunt u de lijst als excel of csv downloaden. Op CBS.nl kunt u de lijst op verschillende manieren doorzoeken.

Wilt u van een bedrijf in het bijzonder weten wat de SBI-code is? Vraag dan een uittreksel van dit bedrijf op bij KVK.

Uw SBI-code wijzigen bij KVK

Veranderen uw bedrijfsactiviteiten? Wijzig uw gegevens bij KVK via het wijzigingsformulier. KVK kent dan een SBI-code toe aan uw nieuwe bedrijfsactiviteiten. Ook kunt u op het formulier zelf een voorstel doen voor de SBI-code. KVK controleert of de door u voorgestelde SBI-code past bij uw bedrijfsactiviteiten.

Staan uw bedrijfsactiviteiten goed vermeld, maar is de bijbehorende SBI-code volgens u niet goed? U kunt dit telefonisch doorgeven aan KVK.

Tips voor het beschrijven uw activiteit

  • Beschrijf uw activiteiten op een zakelijke manier.
  • Beschrijf alleen de activiteiten die u daadwerkelijk uitvoert.
  • Maak uw beschrijving zo concreet mogelijk.
  • Gebruik geen vaktermen en beschrijf uw activiteiten in het Nederlands.

Lees meer tips voor het goed beschrijven van uw activiteit.

Waar worden SBI-codes voor gebruikt?

  • Overheidsinstanties gebruiken de SBI onder andere voor wetten en regels die gelden voor specifieke branches, bij het afgeven van sommige vergunningen of het verlenen van subsidies. Geef wijzigingen in uw activiteiten daarom altijd door. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u onterecht geen vergunning krijgt. Of subsidie misloopt.
  • Ook niet-overheidsorganisaties, zoals brancheorganisaties, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen, kunnen de SBI gebruiken voor hun dienstverlening.
  • CBS maakt bedrijfsstatistieken op basis van de SBI-code.

Feiten en cijfers: wat zijn veelvoorkomende SBI-codes?

De grafiek toont het aantal bedrijven per SBI-code.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/