Ondernemersklankbord

Soorten subsidies en regelingen

De overheid helpt ondernemers op verschillende manieren. Vaak is dat financieel, maar soms krijgt u andere hulp. Bekijk de subsidies en regelingen.

De overheid helpt ondernemers op verschillende manieren met subsidies en regelingen, soms als geld of lening. Maar de overheid helpt ook anders, bijvoorbeeld door u in contact te brengen met mensen die kunnen helpen met uw bedrijfsplannen. En heeft u een project dat interessant is voor andere landen in de EU? Dan kunt u misschien een Europese subsidie aanvragen.

Subsidies

Door een subsidie krijgt u financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een gemeente. U krijgt meestal geld, maar het kan ook iets anders zijn. U betaalt bijvoorbeeld minder belasting, of u krijgt tegoedbonnen om een adviseur in te huren. In het overzicht Subsidies en regelingen staan alle regelingen en subsidies die op dit moment lopen.

Kredieten en leningen

De overheid geeft ook kredieten en leningen. Een krediet of lening betaalt u altijd terug. Terugbetalen gaat wel onder goede voorwaarden, bijvoorbeeld met minder of zelfs geen rente. Soms krijgt u belastingvoordeel.

Borgstellingen en garantstellingen

Bij een borgstelling of een garantstelling leent u geld bij een bank of andere financier. De overheid staat garant, en betaalt de lening of een deel daarvan terug als u dat zelf niet meer kunt. De financier weet zeker dat het geïnvesteerde geld terugbetaald wordt en loopt daarom minder risico. Zo krijgt u makkelijker een lening van een financier.

Fiscale voordelen

Door fiscale voordelen betaalt u onder bepaalde voorwaarden minder belasting. Bijvoorbeeld omdat u nog maar net bent gestart met uw bedrijf, of geld apart zet voor een pensioen.

Samenwerkingsprogramma's

Bij samenwerkingsprogramma’s helpt de overheid meerdere bedrijven of (maatschappelijke) organisaties, die samen aan een project werken. De overheid kan bijvoorbeeld makkelijker een vergunning verlenen of knelpunten in de wet- en regelgeving oplossen.

Uitkeringen

Een uitkering is een bedrag dat u van de overheid krijgt. U krijgt het als u bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt bent. Het is bestemd voor de vaste lasten. Dit geld wordt meestal iedere maand gestort, zodat u uw vaste lasten kunt betalen. Sommige ondernemers starten vanuit een WW-uitkering. Ondernemers kunnen soms een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een baan aanbieden voor een bepaalde periode en met behoud van uitkering.

Prijsvragen

Bij een prijsvraag kunt u een idee, een product of een project indienen. Een jury bepaalt dan welke inzending heeft gewonnen. De prijs kan een geldbedrag zijn. Maar soms krijgt de winnaar hulp, of mag hij het idee of project ook echt gaan uitvoeren.

Projectondersteuning door de overheid

De regering geeft extra aandacht en ondersteuning aan bepaalde belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De regering ondersteunt deze onderwerpen door relevante ondernemers te helpen met informatie en geld. Is uw bedrijf actief in een van deze aandachtsgebieden? Dan is er misschien ook voor u een geschikte regeling.

Onderzoek en innovatie

Bij onderzoek en innovatie kan de overheid helpen door een tegemoetkoming in de loonkosten bij onderzoek. Er zijn ook (regionale) subsidies waarmee u kunt onderzoeken of uw innovatie ook echt haalbaar is.

Energie en milieu

Er zijn verschillende regelingen die helpen bij investeringen in energie- of milieuvriendelijke producten en de opwekking van duurzame energie.

Internationaal ondernemen

Doet u zaken in ontwikkelingslanden of opkomende markten? Of is internationaal ondernemen nieuw voor u? Ook hier zijn subsidies en regelingen voor.

Personeel aannemen en opleiden

Soms is er ondersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld als u personeel aanneemt met een afstand tot de arbeidsmarkt en u moet een arbeidsplek aanpassen. Of u neemt iemand aan met een zogenaamde proefplaatsing.

Agrosector en Kunst en cultuur

Bent u actief in de agrosector of in de kunst- en cultuursector? Er zijn verschillende subsidies en regelingen beschikbaar in deze branches.

Europese subsidies

Werkt u aan projecten die aansluiten bij de Europese Unie (EU)? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Europese subsidie. Via een ‘Call for proposal’ (een openbare aanbesteding) dient u een projectvoorstel in. Dit moet overeenkomen met het beleidsterrein en voldoen aan de voorwaarden. De subsidieverlening mag niet leiden tot winst. U kunt ook niet met terugwerkende kracht subsidie aanvragen voor een project dat in het verleden is uitgevoerd.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://www.twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl