Ondernemersklankbord

EU-wetgeving: specifieke producteisen

Controleer aan welke specifieke producteisen uw product moet voldoen voor de Europese markt. Lees hier meer.

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) krijgt u te maken met wettelijke eisen voor specifieke producten. Zoals kleding, cosmetica en voedsel. Deze producteisen gelden in de EU-lidstaten en meestal ook in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (de Europese Economische Ruimte).

Wat zijn specifieke producteisen?

Sommige producten moeten aan extra regels voldoen. Bijvoorbeeld over hoe het product gemaakt wordt, hoe het verpakt wordt en wat er op het etiket moet staan. Deze specifieke producteisen gelden naast de regels die voor alle producten gelden.

Er zijn specifieke producteisen voor voorbeeld:

Let op de productveiligheid

Als u een product voor consumenten aanbiedt op de Europese markt moet dat product veilig zijn voor uw klanten. Check aan welke veiligheidseisen uw product moet voldoen. U bent soms aansprakelijk voor de  productveiligheid. Lees over de Europese veiligheidseisen en verplichtingen als fabrikant, importeur, distributeur of fulfilment center.

Check of uw product een CE-markering moet hebben

Sommige producten moeten een CE-markering hebben. Met het CE-merkteken geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de EU-eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. CE-markering is verplicht voor bijvoorbeeld speelgoed, medische hulpmiddelen en bouwproducten.

Bekijk welke productgroepen onder CE-markering vallen op RVO.nl.

Overheidsorganisaties controleren

In elk EU-land controleren overheidsorganisaties of producten voldoen aan de specifieke producteisen. In Nederland zijn dat onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De NVWA controleert bijvoorbeeld cosmetica, voedsel, consumentenproducten en geneesmiddelen voor dieren. De IGJ controleert geneesmiddelen voor mensen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/