Ondernemersklankbord

Stappenplan agrarisch bedrijf overdragen

Verandert het eigendom of de rechtsvorm van uw agrarische bedrijf? Bekijk de stappen bij agrarische bedrijfsoverdracht.

Verandert het eigendom of de rechtsvorm van uw agrarische bedrijf? Geef dit dan door aan KVK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit heet een agrarische bedrijfsoverdracht. Op deze pagina leest u welke stappen u moet nemen om een agrarisch bedrijf over te dragen.

1. Geef de wijzigingen door aan KVK

Het verschilt welke stappen u neemt om een bedrijf over te nemen, over te dragen of voort te zetten in een andere rechtsvorm. Per situatie legt KVK uit wat u moet doen.

Bekijk alle situaties bij het overnemen of overzetten van een onderneming en geef uw wijziging door op KVK.nl.

2. Vraag een nieuwe eHerkenning aan

Regel een nieuwe eHerkenning met niveau 2+ of 3. Alle leveranciers vindt u op eHerkenning.nl. Vergeet niet uw oude eHerkenning op te zeggen als u die niet meer nodig heeft.

Lees meer over het aanvragen van eHerkenning.

3. Regel een nieuw relatienummer bij RVO

U heeft een nieuw relatienummer bij RVO nodig. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl met uw nieuwe KVK-nummer en uw nieuwe eHerkenning. Klik bovenaan de pagina op: Inloggen op mijn.rvo.nl. RVO registreert dan uw gegevens.

Lees meer over uw agrarische registratie op RVO.nl.

4. Regel een machtiging voor RVO

U kunt uzelf machtigen namens uw oude bedrijf. Regel een machtiging bij RVO voor het uitgeschreven KVK-nummer. Zo kunt u nog 1 jaar lang zaken melden en 5 jaar het oude dossier inzien.

Lees meer over iemand machtigen of gemachtigd worden op RVO.nl.

5. Meld de overdracht of beëindiging van het agrarisch bedrijf bij RVO

Is uw machtiging bij RVO actief? Meld dan de bedrijfsverandering bij RVO. U heeft hiervoor 30 dagen nadat het oude KVK-nummer is uitgeschreven uit het Handelsregister. U geeft de verandering door met het formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf op RVO.nl. Daar leest u welke stappen u moet volgen. RVO behandelt uw melding binnen 5 weken.

6. Geef de verandering door aan RVO en uw partners I&R

Laat u identificatie en registratie (I&R) meldingen via uw managementprogramma uitvoeren? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe gebruikscode en wachtwoord aan bij RVO. Neem telefonisch contact op met RVO om dit te regelen. Deze nieuwe gegevens moeten in het managementprogramma worden ingevuld. De leverancier van uw pakket kan u hierbij helpen.

7. ANLb-subsidie: geef de wijziging door bij collectief

Heeft u bij stap 5 uw Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) overgedragen? En heeft u een ANLb-subsidie aangevraagd bij een collectief (een samenwerking van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond)? Geef dan daar ook de verandering door.

8. Geef de verandering door voor andere subsidies

Heeft u andere subsidieregelingen aangevraagd die niet in de Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf (stap 5) staan? Bijvoorbeeld de SDE- of SEPP-subsidie? Geef ook hiervoor aan RVO uw nieuwe gegevens door.

9. Regel nieuwe machtigingen bij RVO

Had u op het oude relatienummer bij RVO mensen gemachtigd om namens u te handelen? Regel opnieuw een machtiging voor de juiste personen namens het nieuwe bedrijf. Als u bij stap 4 uw machtigingen had opgeslagen, kunt u deze nu gebruiken. Lees meer over iemand machtigen of gemachtigd worden op RVO.nl.

10. Geef nieuwe informatie door aan afnemers, leveranciers en vervoerders

Geef uw nieuwe KVK-nummer en relatienummer bij RVO door aan uw afnemers, leveranciers en vervoerders. Het is belangrijk dat zij uw nieuwe gegevens gebruiken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/