Ondernemersklankbord

Stappenplan bedrijfsafval scheiden

Voor het scheiden van bedrijfsafval gelden regels. Lees hier welk afval u moet scheiden en hoe u het laat ophalen.

Voor het scheiden van bedrijfsafval gelden andere regels dan voor huishoudelijk afval. U bent verplicht uw afval te scheiden. Lees welk afval u moet scheiden, hoe u het bedrijfsafval laat ophalen en wat u kunt doen om uw afval te verminderen.

1. Check welk afval u moet scheiden

Welk afval u moet scheiden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe groot uw bedrijf is en hoeveel afval u wekelijks heeft. Check met de Afvalwijzer voor bedrijven welke regels er voor u gelden en welk afval u moet scheiden volgens de wet.

2. Beslis of u nog extra afval wilt scheiden

Misschien wilt u nog meer afval scheiden, naast wat u wettelijk moet doen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • U wilt kosten besparen. Als u veel van een soort afval heeft, kan het goedkoper zijn dit bedrijfsafval gescheiden te laten ophalen. De kosten van het restafval gaan dan vaak naar beneden.
  • U wilt bijdragen aan een beter milieu. Als afval gescheiden is, kunnen grondstoffen makkelijker gerecycled worden.

Zet op een rij welk afval regelmatig in uw bedrijf voorkomt. Deze lijst kunt u samen met de uitslag van de Afvalwijzer voor bedrijven gebruiken om afspraken te maken met het bedrijf dat uw bedrijfsafval ophaalt. U maakt bijvoorbeeld afspraken over de prijs, welke afvalsoorten worden opgehaald en hoeveel. 

3. Kijk of u kunt samenwerken

Soms kunt u kosten besparen door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten met een bedrijf dat het afval ophaalt (afvalinzamelaar). U kunt samenwerken via:

4. Spreek meerdere afvalinzamelaars over bedrijfsafval ophalen

Het verschilt per regio welke inzamelaars afval ophalen. Heeft u afval dat op huishoudelijk afval lijkt? Soms kunt u dit door de gemeente laten ophalen.

Ga met meerdere afvalinzamelaars in gesprek en vraag naar de mogelijkheden. Niet elke afvalinzamelaar biedt namelijk dezelfde mogelijkheden. Zo kiest u een inzamelaar die het best past bij uw soorten afval. 

5. Sluit een contract af met een afvalinzamelaar

Uw bedrijfsafval moet u laten ophalen door een erkend bedrijf voor afvalinzameling. U kunt checken of uw inzamelaar erkend is, op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Er zijn verschillende soorten afvalinzamelaars:

  • brede inzamelaars die veel verschillende afvalsoorten afvoeren
  • gespecialiseerde inzamelaars die alleen bepaalde afvalsoorten afvoeren, bijvoorbeeld frituurvet of archiefmateriaal

Zet u rolcontainers op de binnenplaats neer? Of kiest u voor een perscontainer, als u veel afval heeft maar weinig ruimte? Bespreek met uw afvalinzamelaar welke containers u kiest voor opslag en inzameling. En hoe vaak ze worden geleegd.

6. Maak afval scheiden overal zo makkelijk mogelijk

Maak het voor uw medewerkers en bezoekers zo makkelijk mogelijk om afval te scheiden. Het afval mag namelijk niet vervuilen. Als er te veel verkeerd afval tussen zit, kunnen verwerkers het afval niet recyclen. Zorg daarom dat iedereen in uw bedrijf weet welke restproducten in welke bak moeten:

  • Kies de juiste gescheiden afvalbakken in uw bedrijf. Bijvoorbeeld afvalbakken met een opening waar alleen het goede afval in past. Zoals een gleuf voor papier, een rondje voor bekertjes.
  • Zet de gescheiden afvalbakken op logische plekken. Bijvoorbeeld waar afval vrijkomt of waar veel mensen langslopen, zoals bij de koffieautomaat en de printer.
  • Geef de afvalbakken aan alle kanten duidelijke kleuren en pictogrammen, en communiceer op ooghoogte wat er wel en niet in mag. U kunt gratis pictogrammen en posters met uitleg downloaden.

Lees meer tips om uw medewerkers te motiveren om afval te scheiden in de Inspiratiegids Aan de slag met gedrag voor betere afvalscheiding in uw bedrijf.

7. Verandert uw bedrijfssituatie: check de regels

Als uw bedrijfssituatie verandert, verandert ook uw afval. Bekijk daarom regelmatig of u voldoet aan de regels. Maakt u bijvoorbeeld een nieuw product? Of is er veel meer vraag naar uw producten? Dat kan het zijn dat u meer of ander afval heeft.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijkswaterstaat

Telefoonnummer(s):

088 - 797 710 2

Links:

Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/linkportaal/helpdesk-afvalbeheer/

Forums: