Ondernemersklankbord

Stappenplan product, dienst of uitvinding beschermen

Wilt u een nieuw product, dienst of uitvinding beschermen? Met deze stappen voorkomt u dat iemand er met uw idee vandoor gaat.

U heeft een idee voor een nieuw product, dienst of uitvinding, Iemand anders kan uw idee overnemen en doen alsof het van hem is. U kunt de volgende stappen nemen om uw idee te beschermen tot u het op de markt brengt.

1. Zoek uit of uw idee al bestaat

Onderzoek of uw idee voor een product, dienst of uitvinding nieuw is. Doe dit voordat u het idee gaat uitwerken. Bestaat uw idee al? Dan heeft vastleggen of registreren geen zin omdat het niet uw eigen idee is. Er zijn verschillende manieren om dat te onderzoeken:

  • U kunt in verschillende databases checken of uw idee al bedacht is.
  • Zoek via internet, winkels en webwinkels naar dezelfde ideeën. Misschien is uw product of uitvinding al te koop.
  • Bezoek vakbeurzen en lees (online) vakliteratuur over nieuwe producten en diensten.

2. Doe marktonderzoek

U weet zeker dat uw nieuwe product of dienst nog niet bestaat. Willen mensen het dan wel hebben of gebruiken? Met een marktonderzoek krijgt u hierop een antwoord. 

3. U werkt uw idee nog niet uit: leg het vast

Wacht u met het uitwerken van uw idee? Of duurt het een tijd voordat u het uitgewerkt heeft? Alleen uitgewerkte ideeën kunt u beschermen met een intellectueel eigendomsrecht. U kunt uw idee wel vastleggen in een i-DEPOT. Hiermee heef u het bewijs dat u het bedacht heeft en op welke datum.

4. U werkt uw idee uit: registreer uw intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën. U kunt uw product of dienst met verschillende IE-rechten beschermen. Zoals een product met een nieuwe techniek en nieuwe vormgeving. Dat kunt u wettelijk beschermen met een octrooi (patent) en een modelrecht. Bekijk alle soorten IE-rechten.

5. Gebruik een geheimhoudingsverklaring

Wilt u uw idee delen met bijvoorbeeld investeerders of personeel? Maar heeft u het (nog) niet vastgelegd of geregistreerd ? Gebruik dan een geheimhoudingsverklaring om de informatie geheim te houden. Of sluit een samenwerkingsovereenkomst af.

Bedrijfsgeheimen waarvoor u geheimhoudingsmaatregelen neemt, vallen onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Als iemand uw bedrijfsgeheim bijvoorbeeld steelt of bekend maakt, dan kunt u naar de rechter stappen.

6. Breng uw idee op de markt

Heeft u uw nieuwe product, dienst of uitvinding beschermd en wilt u het op de markt brengen? Bekijk de stappen voor de introductie op de markt.

U kunt ook een licentie te geven voor uw product. Hiermee geeft u iemand toestemming om het product te maken en op de markt te brengen. U kunt hiervoor een vergoeding vragen. 

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://www.twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl