Ondernemersklankbord

Stappenplan productveiligheid voor distributeurs

Bent u distributeur van producten? Dan bent u medeverantwoordelijk voor de productveiligheid. Lees meer.

U mag alleen veilige consumentenproducten (non-food) op de Europese markt aanbieden. U bent hier als distributeur medeverantwoordelijk voor. Twijfelt u of een product veilig is? Dan moet u dit bijvoorbeeld melden bij een toezichthouder. Lees hoe u aan regels voldoet.

1. Check of het product een technisch dossier heeft

Elk product dat u binnen de Europese Unie (EU) verkoopt moet een technisch dossier hebben. Daarin beschrijft de fabrikant hoe het product voldoet aan de eisen voor productveiligheid. Check bij de fabrikant of importeur van het product of er een technisch dossier beschikbaar is. Doe dit voordat u het product te koop aanbiedt. Vraag bij voorkeur om een kopie van het dossier. Of om digitale inzage.

Lees meer over de eisen voor het technisch dossier.

2. Controleer of het product voldoet aan de EU-wetgeving (conformiteit)

U mag geen producten aanbieden waarvan u niet weet of deze veilig zijn. Dit betekent dat u bekend moet zijn met eisen voor producten, zodat u kunt controleren of uw product voldoet aan de regels voor productveiligheid. Dit heet conformiteit.

U bent als distributeur verplicht om te laten zien dat u uw best heeft gedaan om de conformiteit van een product te controleren. Gaat u een nieuw product verkopen?

Controleer dan altijd eerst deze eisen:

Heeft u de conformiteitseisen in deze stap gecontroleerd? Dan mag u het product gaan verkopen. Ga naar stap 4. Twijfelt u of het product veilig is? Ga naar stap 3

3. Neem direct maatregelen als het product niet aan de eisen voldoet (non-conformiteit)

Voldoet het product niet aan de eisen voor productveiligheid? In de wet heet dit non-conformiteit (niet conform de wet). U mag het product niet verkopen. U moet bij non-conformiteit (of een vermoeden daarvan):

  • een melding doen via het EU-platform Safety Gate en zo informatie aan toezichthouders geven over de risico’s
  • contact opnemen met de fabrikant of importeur om het product aan te passen zodat het wel aan de eisen voldoet (conform is)
  • de toezichthouder(s) informatie geven over de fabrikant of importeur van het product
  • het technisch dossier opvragen bij de fabrikant of importeur als een toezichthouder dit vraagt

4. Zorg voor veilig vervoer en goede opslag

U moet zorgen dat het product op de juiste manier wordt vervoerd en opgeslagen. Gebeurt dit niet goed? Dan kan dit invloed hebben op de veiligheid van het product en de omgeving als het voor de eerste keer wordt gebruikt.

EU-landen kunnen eigen regels hebben voor de distributie van specifieke producten. Bijvoorbeeld als dit belangrijk is om de volksgezondheid te beschermen. Wilt u weten of er extra regels voor uw product gelden? Vraag gratis informatie via het Product Contact Punt (PCP).

Deze content is geplaats door:

Contact:

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Telefoonnummer(s):

0900-03 88

Links:

NVWA.nl

https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact

Forums: