Ondernemersklankbord

Stappenplan productveiligheid voor fabrikanten

Maakt u producten voor consumenten in de EU? Uw producten moeten voldoen aan de Europese regels voor productveiligheid. Lees meer.

Als u consumentenproducten (non- food) maakt om te verhandelen in de EU, dan moeten deze producten aan Europese veiligheidseisen voldoen. U bent als fabrikant verantwoordelijk voor de productveiligheid. Als uw product niet veilig is, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Lees hoe u aan de regels voldoet.

1. Controleer of uw product al verboden is via het EU-platform Safety Gate

Check op Safety Gate of het product dat u gaat maken al verboden is in de EU. Op Safety Gate staan producten die verboden zijn in de EU vanwege ernstige risico's. Controleer ook of er op Safety Gate verboden producten staan met dezelfde eigenschappen als uw product.

2. Ontwerp en maak uw product volgens de veiligheidseisen

U moet uw product ontwerpen, produceren en testen volgens de normen en richtlijnen die voor uw product gelden. Bijvoorbeeld de richtlijnen voor speelgoed, cosmetica of elektrische apparaten. Voor iedere productcategorie gelden andere veiligheidsregels. Als uw product uit verschillende onderdelen bestaat, kan het product in meer dan één categorie vallen.

Voorbeeld: Speelgoed met een batterij valt onder de eisen voor speelgoed én de eisen voor elektrische apparaten.

3. Technisch dossier opstellen

U moet een technisch dossier bijhouden met alle belangrijk informatie over het product. In het technisch dossier staat bijvoorbeeld informatie over:

  • het gebruik
  • het ontwerp
  • de productie
  • de werking
  • de traceerbaarheid
  • de markeringen, labels en gebruikersinformatie 
  • risicobeoordelingen 
  • uitgevoerde controles en testverslagen 
  • certificaten

U moet dit dossier bij een inspectie of controle laten zien aan de toezichthouder(s). U mag zelf de vorm van het technisch dossier bepalen. U mag ook een online technisch dossier maken.

4. CE-markering aanbrengen en EU-conformiteitsverklaring

U moet op bepaalde producten een CE-markering aanbrengen. Zo verklaart u dat uw product is gecontroleerd en aan de productveiligheidseisen voldoet. Bekijk een overzicht van productgroepen die een CE-markering moeten hebben bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Is een CE-markering verplicht? Bekijk dan hoe u de CE-markering moet aanbrengen met het stappenplan CE-markering.

U moet een EU-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen. Hiermee verklaart u dat uw product aan de EU-eisen voldoet en dat u daarvoor verantwoordelijk bent. U moet de EU-conformiteitsverklaring vertalen in de (vereiste) taal of talen in het EU-land waar uw product verkocht wordt.

Na deze stap kunt u het product op de markt brengen.

5. Bewaak de veiligheid van uw product

Zorg ervoor dat alle producten die u maakt steeds aan de eisen in het technisch dossier blijven voldoen. U kunt daarvoor een kwaliteitssysteem opzetten waarbij u bijvoorbeeld steekproeven neemt en controleert of het product nog steeds veilig is (conformiteit).

6. Veranderingen voor producteisen bijhouden

Uw product moet voldoen aan de productwetgeving op het moment dat u het product in de handel brengt. Brengt u een nieuwe partij in de handel, dan moet u (laten) controleren of de wetgeving en productnormen zijn veranderd. Als dat zo is, dan moet uw product voldoen aan die nieuwe wetgeving en normen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Telefoonnummer(s):

0900-03 88

Links:

NVWA.nl

https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact

Forums: