Ondernemersklankbord

Stappenplan starten als zzp’er in de zorg

Waar moet u aan voldoen als u start als zzp'er in de zorg? Bekijk het stappenplan voor de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Waar krijgt u mee te maken als u start als zzp’er in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)? Dit stappenplan is een richtlijn. U kunt een aantal stappen tegelijk nemen. Afhankelijk van uw specifieke zorgberoep is het mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft.

Om media op deze website te kunnen weergeven moet u marketing cookies toestaan Zelf instellen

1. Schrijf u in het BIG-register in

Om bepaalde beroepen in de zorg te mogen uitoefenen, moet u zich inschrijven in het BIG-register. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.

2. Schrijf u in bij KVK

Als u start als zzp’er in de zorg moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK.

3. Vul de vragenlijst van de IGJ in

Na inschrijving in het Handelsregister vraagt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) u een digitale vragenlijst in te vullen. De IGZ bepaalt aan de hand van uw antwoorden of u onder toezicht van de Inspectie valt.

4. Meld u aan als nieuwe zorgaanbieder

U moet zich als nieuwe zorgaanbieder verplicht aanmelden bij CIBG. Hiervoor heeft u e-herkenning nodig. Let op: U kunt zich pas aanmelden na de startdatum van uw bedrijf.

5. Vraag een AGB-code aan

Wilt u verzekerde zorg aan uw klanten geven? Dat is zorg die is verzekerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan heeft u een persoonlijke AGB-code nodig om de zorg die u levert te declareren. Zo weet u dat u betaald krijgt voor de zorg die u geeft. En dat uw patiënt de zorg (deels) vergoed krijgt. 

U kunt alleen een AGB-code aanvragen als u een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister heeft. Vektis beheert het AGB-register. Alles wat u als startende zzp'er in de zorg moet weten over de AGB-registratie staat op starterindezorg.nl.

6. Vraag een VOG aan

In de zorg heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Deze vraagt u digitaal aan bij uw gemeente. Met een VOG bewijst u dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van uw werk.

7. Voldoe aan kwaliteitseisen

De zorg die u geeft, moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. U kunt met deze zelftest en uitzonderingenlijst controleren of u aan de eisen moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Valt u onder Wkkgz? Dan moet u zich aanmelden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat u kunt starten. Dit is verplicht volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

8. Bepaal uw prijs

Voor bepaalde zorgberoepen stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijkse maximumtarieven vast. Veel diensten in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van btw.

9. Stel algemene voorwaarden op

In de algemene voorwaarden neemt u bijvoorbeeld regels op over betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachten. Voor modelvoorwaarden kunt u onder andere terecht bij verschillende zorgorganisaties. U bent niet verplicht algemene voorwaarden op te stellen. 

10. Regel uw verzekeringen

Iedere inwoner van Nederland is verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Als ondernemer moet u ook een zorgverzekering hebben. Daarnaast kunt u zich vrijwillig verzekeren tegen een aantal andere (bedrijfs)risico's.

11. Meld uw bedrijf aan huis

Wilt u uw bedrijf aan huis beginnen? Dan moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en met uw huur- of hypotheekovereenkomst.

12. Leg patiëntendossiers aan

Als zorgverlener moet u van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In het dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over uw behandeling.

Let op: Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens die u goed moet beveiligen. Lees hier wat u volgens de privacywet AVG moet doen.

13. Meld kindermishandeling en huiselijk geweld

U moet een meldcode gebruiken als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.

14. Voorkom schijnzelfstandigheid

U moet schijnzelfstandigheid voorkomen. Kijk samen met uw opdrachtgever of u een opdracht aanneemt in loondienst of als zelfstandige. Doorloop de check of er sprake is van loondienst. En werk volgens een modelovereenkomst als u nog twijfelt.

Overzicht stappenplannen

Welk beroep wilt u gaan uitoefenen in de zorg? Elk beroep heeft zijn eigen wetten en regels. In dit overzicht vindt u stappenplannen voor veel voorkomende soorten beroepen: 

Feiten en cijfers: hoeveel zelfstandigen starten er in de zorg?

In 2022 zijn er 29.385 zelfstandigen in de zorg gestart. Dit is het hoogst gemeten aantal starters sinds 2012.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/