Ondernemersklankbord

Stappenplan tijdelijk personeel inhuren

Huurt u tijdelijk personeel in via een intermediair? Zorg dan dat u de Waadi-check doet. En dat u dezelfde arbeidsvoorwaarden biedt als uw vaste personeel.

Huurt u tijdelijk personeel in via een intermediair? Zorg dan dat u de Waadi-check doet. En dat u dezelfde arbeidsvoorwaarden aanbiedt als aan uw vaste personeel. Voor buitenlands personeel gelden extra regels.

1. Controleer of de uitzendonderneming voldoet aan Waadi

Als u personeel inhuurt moet u controleren of een organisatie die personeel uitleent voldoet aan de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Gebruik hiervoor de Waadi check van KVK.

2. Controleer de identiteit van ingehuurde werknemers

Als u een nieuwe werknemer inhuurt, moet u zijn identiteit controleren door een geldig identiteitsbewijs te vragen. U moet weten wie de sollicitant is en of diegene wel bij u mag komen werken. U moet de identiteit ook controleren als u personeel inhuurt via een tussenpartij. Of als u personeel via een aannemer of onderaannemer voor u laat werken.

3. Screen sollicitanten

Huurt u iemand in voor een functie waarin betrouwbaarheid (integriteit) belangrijk is? Dan kunt u de sollicitant screenen. Met een screening onderzoekt u of iemand betrouwbaar is. Zo kunt u risico's beperken. U kunt tijdelijke werknemers ook screenen.

4. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting die uw intermediair (zoals een uitzend- of detacheringsbureau) moet betalen. Betaalt de uitlener of onderaannemer geen loonheffingen? Dan stuurt de Belastingdienst u een beschikking. U kunt dit voorkomen door aan de uitlener te vragen om een g-rekening af te sluiten.

5. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel. Ook voor werknemers die u inhuurt via een intermediair en buitenlandse werknemers. In de Arbeidstijdenwet staat bijvoorbeeld hoelang uw werknemers per dag en per week mogen werken. En wanneer zij recht hebben op pauze. 

6. Informeer de intermediair over uw arbeidsvoorwaarden

Huurt u werknemers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf, de uitlener, informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw werknemers. Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.

7. Zorg dat uw inhuurkrachten minimaal het minimumuurloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Uitzendkrachten vallen onder de cao voor uitzendkrachten waarin het loon geregeld is. Ook als u werknemers inhuurt, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimum(jeugd)uurloon ontvangen.

8. Buitenlands personeel inhuren

Als u buitenlands personeel wilt inhuren moet u eerst personeel werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen. Als u iemand van buiten de EER en Zwitserland inhuurt, moet u controleren of deze persoon een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. De intermediair moet deze voor hem aanvragen. Lees meer over personeel uit het buitenland

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/