Ondernemersklankbord

Een kinderopvang starten

Een kinderopvang starten? Check de regels voor een kinderdagverblijf of bso. Zoals registratie in het Landelijk Register Kinderopvang LRK.

Wilt u een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (bso) starten? Dan moet u voldoen aan wettelijke eisen en regels om te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Lees wat u moet doen als u een kinderopvang wilt beginnen.

Regelen voordat u zich kunt registreren in het LRK

Het is belangrijk dat u eerst de zaken regelt die nodig zijn voor een LRK-registratie. Want zonder LRK-registratie kunt u geen kinderdagopvang openen. Het duurt 10 weken om de aanvraag te verwerken. Begint u zowel een kinderdagopvang als een bso? Dan moet u daarvoor aparte formulieren invullen.

Bekijk in het overzicht wat u eerst moet regelen.

Hoe vraag ik registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Vraag via uw gemeente een registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Doe dat minimaal 10 weken voordat u opengaat. Biedt u dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres? Dan moet u 2 LRK-registraties aanvragen.

Stuur bij uw aanvraag deze documenten mee:

De gemeente bekijkt of uw aanvraag compleet is. Is dat het geval, dan geeft de gemeente opdracht aan de GGD om uw locatie te controleren. De verwerkingstijd van uw aanvraag is maximaal 10 weken. De GGD controleert of uw opvang aan alle eisen voldoet. De GGD'en en gemeenten houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Elk jaar komt er onverwachts een toezichthouder van de GGD bij u lang om uw  kinderopvang te controleren. Het inspectierapport van de GGD is openbaar.

Regels voor uw kinderopvang

Naast de zaken die u moet regelen voor een LRK-registratie moet u ook de regels volgen voor het leiden van uw kinderopvang. Zo moet u aan de inrichtingseisen voldoen en moeten uw medewerkers de juiste diploma’s hebben.

Feiten en cijfers: kinderdagverblijven

De grafiek laat het aantal kinderdagverblijven in Nederland zien per kwartaal. Het aantal kinderdagverblijven stabiliseert in de laatste kwartalen. Tot eind 2023 nam het vrijwel onafgebroken toe.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/