Ondernemersklankbord

Stichting administratiekantoor (STAK)

Wilt u uw personeel aandelen geven of uw bedrijfsopvolging regelen? Een stichting administratiekantoor (STAK) helpt u.

U wilt uw personeel aandelen geven van uw bedrijf. En u wilt dat uw bedrijfsopvolging goed is geregeld. Een stichting administratiekantoor (STAK) helpt u daarbij.

Wat is een STAK?

Een STAK is een stichting die de aandelen van uw bv beheert. De STAK splitst de volgende 2 rechten van een aandeel:

  • Het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.
  • Het recht op dividenduitkering (uitkering van een deel van de winst).

De splitsing van die 2 rechten gebeurt met behulp van certificaten van aandelen. Certificaten van aandelen zijn bijzondere aandelen. Ze geven recht op de winst van de bv, maar niet op het stemrecht (het recht om ergens over te beslissen). Het stemrecht ligt bij het bestuur van de STAK.

Waarom een STAK?

Een STAK is niet verplicht. Maar er zijn 2 belangrijke redenen waarom een STAK nuttig is voor uw bv.

Binden van uw medewerkers

U kunt via een STAK uw personeel certificaten van aandelen geven die recht geven op een deel van de winst uit het bedrijf. U geeft uw medewerkers zo een reden om lang bij uw onderneming te blijven werken. En goed te presteren.

Bedrijfsopvolging

U kunt een STAK ook gebruiken als een van uw kinderen het bedrijf wil overnemen. Uw mogelijke opvolger kan worden benoemd als bestuurder en krijgt daardoor stemrecht. Heeft u meer kinderen? Dan kunnen zij certificaten ontvangen van de STAK. De certificaten geven recht op een deel van de winst.

Een STAK oprichten

Net als bij de oprichting van een normale stichting moet u voor een STAK een akte laten opstellen door een notaris. Om certificaten te kunnen uitgeven namens de bv moet de notaris ook een akte van certificering maken. Daarnaast moet de notaris een akte opstellen waarin de voorwaarden staan die gelden voor certificaathouders.

Het laten opstellen van de aktes door een notaris kost geld. De tarieven voor het maken van STAK-aktes liggen niet vast en verschillen per notaris. Meestal regelt de notaris ook de inschrijving in het Handelsregister van KVK. Kosten voor inschrijving bij KVK zijn € 80,10 (inschrijfvergoeding).

Jaarrekening STAK

Voor het opstellen van de jaarrekening gelden dezelfde regels als bij een gewone stichting. De STAK hoeft geen jaarrekening te deponeren, omdat de stichting niet fiscaal is belast. De stichting beheert alleen de aandelen en stort de winstdelen door aan de certificaathouders. De STAK heeft daarom geen winst als doel.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/