Ondernemersklankbord

Stoppen met uw eenmanszaak

Als u stopt met uw eenmanszaak schrijft u zich uit bij KVK en rekent fiscaal af met de Belastingdienst. Betaal uw openstaande facturen voordat u stopt. En check wat er verandert voor uw aansprakelijkheid. Lees in dit stappenplan hoe u uw eenmanszaak opheft.

Als u stopt met uw eenmanszaak schrijft u uw bedrijf uit bij KVK. U rekent daarna fiscaal af met de Belastingdienst. Betaal ook uw openstaande facturen voordat u stopt. En check wat er verandert voor uw aansprakelijkheid. Lees in dit stappenplan hoe u uw eenmanszaak opheft.

1. Regel uw geldzaken

Als u stopt, moet u verschillende financiële zaken afhandelen. Belangrijke aandachtspunten zijn:

2. Onderzoek wat u moet doen bij schulden

Moet u gedwongen stoppen met uw eenmanszaak omdat u schulden heeft? Onderzoek wat uw opties zijn met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel aanvragen (surseance van betaling). Blijven er toch schulden over? Dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

3. Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw eenmanszaak hebben besteed. Bent u na 1960 geboren? Dan geldt een aanvulling tot beëindiging van uw eenmanszaak. Vraag Bbz aan bij de sociale dienst van uw woongemeente.

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. Om de hoogte van de IOAZ-uitkering te bepalen, vindt er een vermogenstoets plaats. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

4. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden. Als u personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij nieuw werk zoeken. Geef het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

5. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook goed welke contracten of afspraken u met klanten heeft. Laat uw klanten en leveranciers daarna weten dat u stopt.

Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

6. Schrijf uw eenmanszaak uit bij het Handelsregister

Schrijf uw eenmanszaak gratis uit bij het KVK Handelsregister:

  • zoek het bedrijf dat u wilt uitschrijven op in het Handelsregister
  • kies ‘opheffen eenmanszaak’
  • en vul het formulier in

KVK geeft vervolgens aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor inkomstenbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 4).

7. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw eenmanszaak is uitgeschreven, ontvangt u van hen een brief waarin staat dat u eventueel een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

8. Reken af voor de inkomstenbelasting (IB)

De Belastingdienst stuurt u ook een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. U moet een laatste aangifte inkomstenbelasting (IB) doen.

9. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw eenmanszaak moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren.

10. Verken nieuwe mogelijkheden

Stoppen met uw eenmanszaak is niet per se negatief. Er ontstaat bedenktijd voor heroriëntatie en nieuwe plannen. Bijvoorbeeld door ander werk te zoeken. Lees tips bij het maken van nieuwe plannen op KVK.nl.

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken worden er opgeheven?

Jaarlijks beëindigen zo’n 80 duizend ondernemers hun eenmanszaak. Al jaren stijgt het aantal eenmanszaken, omdat er meer eenmanszaken worden opgericht dan beëindigd.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/