Ondernemersklankbord

Stoppen met uw stichting

Stopt u met uw stichting? Regel dan zaken rondom vermogen, btw en vennootschapsbelasting. Lees het stappenplan.

Als u stopt met uw stichting, moet u verschillende zaken regelen. U moet het vermogen van de stichting controleren. En u moet de stichting uitschrijven bij het Handelsregister van KVK. Is uw stichting een onderneming? Dan moet u ook afrekenen voor de btw en misschien voor de vennootschapsbelasting. Lees op deze pagina welke stappen u moet nemen als u wilt stoppen met uw stichting.

De meeste stichtingen zijn non-profit organisaties. Dat betekent dat de stichting geen onderneming is en dus geen winst als doel heeft. Non-profit organisaties nemen de eerste 4 stappen. Als uw stichting een onderneming is dan komen na stap 4 nog extra stappen.

1. Laat het bestuur stemmen over de ontbinding

In de statuten staat een afspraak over het ontbinden van de stichting. Het bestuur neemt het besluit tot ontbinding en doet een voorstel tot ontbinding in de bestuursvergadering. Als de stichting een Raad van Toezicht (RvT) heeft, moet de RvT eerst goedkeuring geven. Meestal staat in de statuten dat het besluit tot ontbinding van de stichting alleen kan met een grote meerderheid van de stemmen in de vergadering. Dat is meestal twee/derde van de stemmen. Er moet dan ook een minimum aantal bestuursleden aanwezig zijn. Houdt u zich niet aan de afspraken die in de statuten staan, dan is de uitkomst niet geldig. Geef de ontbinding van uw stichting door aan KVK via formulier '17a Ontbinding rechtspersoon’.

2. Controleer het vermogen van de stichting

Als (de meerderheid van) het bestuur het eens is met de ontbinding, dan controleren u of de stichting wel of geen bezittingen heeft.

Geen bezittingen

Heeft de stichting geen bezittingen meer? Dan houdt de stichting direct op met bestaan meteen nadat het ontbindingsbesluit is genomen. U moet het formulier ‘17b Einde rechtspersoon’ van KVK invullen en deponeren. KVK schrijft de stichting dan uit. Deze snelle manier van ontbinden en uitschrijven heet turboliquidatie.

Wel bezittingen

Heeft de stichting wel bezittingen? Dan moet u het vermogen van de stichting eerst financieel afhandelen (vereffenen). Het bestuur moet hiervoor vereffenaars benoemen. De vereffenaar(s) controleren de openstaande facturen en het geld op de bankrekening. Daarna maken ze een eindbalans op. De stichting moet de bezittingen overdragen en de schulden betalen. Blijft er dan nog een bedrag over? Dan moet dit volgens de statuten meestal worden besteed aan iets dat past bij het doel van de stichting.

Als het vermogen is afgehandeld geeft het bestuur de ontbinding door aan KVK met het formulier ‘17a Ontbinding rechtspersoon’ van KVK. KVK schrijft dan de stichting uit in het Handelsregister.

 De stichting heeft schulden

Moet u met de stichting stoppen door te grote schulden? Onderzoek dan wat de opties zijn met het stroomschema schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel (surseance van betaling) aanvragen. Als de stichting schulden heeft bij de Belastingdienst moet u melden dat er sprake is van betalingsonmacht. Houdt de stichting schulden over? Dan moet de stichting faillissement aanvragen.

3. Schrijf de stichting uit bij het handelsregister

Nadat de schulden van de stichting zijn betaald of het vermogen is verdeeld, kunt u de stichting met het formulier '17b Einde rechtspersoon’ uitschrijven. Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoor met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier. Als KVK het formulier heeft verwerkt, is de stichting uitgeschreven. U ontvangt hierover een bevestiging. De uitschrijving is gratis en kan alleen per post.

4. Bewaar uw administratie

Na ontbinding van de stichting moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. In het stappenplan administratie onderhouden leest u meer informatie daarover. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren. De naam van de bewaarder van de administratie staat in de statuten. Of in de statuten staat dat het bestuur de bewaarder moet benoemen. Bij de uitschrijving van de stichting schrijft u of een waarnemer de bewaarder van de administratie in, in het Handelsregister.

Extra stappen als uw stichting een onderneming is

Als uw stichting winst maakt of naar winst streeft, dan bent u een onderneming. Dan moet u ook de volgende stappen volgen.

1. Personeel ontslaan

Heeft u personeel of vrijwilligers in dienst? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden als u stopt. Als u personeel moet ontslaan, vraagt u een ontslagvergunning aan. In een sociaal plan moet u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij het vinden van nieuw werk. Geef het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij ‘Stap 17 einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking’ van het Handboek Loonheffingen.

2. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel of vrijwilligers heeft, vertel hen eerst dat u gaat stoppen met uw stichting. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook welke contracten of afspraken heeft met klanten en leveranciers. Laat uw klanten en leveranciers pas daarna weten dat u stopt. Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

3. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Als uw stichting is uitgeschreven, krijgt u van de Belastingdienst een brief waarin staat dat u een laatst btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

4. Reken af voor de vennootschapsbelasting (vpb)

De Belastingdienst stuurt u een brief met de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. U moet een laatste aangifte vennootschapsbelasting (VpB) doen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/