Ondernemersklankbord

Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Organiseert u een evenement in 2022? Als het evenement niet doorgaat door een evenementenverbod, kunt u subsidie aanvragen.

Organiseert u een evenement in 2022? Als het evenement niet doorgaat door een evenementenverbod, kunt u subsidie aanvragen.

Organiseerde u een evenement in de periode tussen 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022? Als het evenement niet door kon gaan door een evenementenverbod van de overheid, kunt u subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22).

De subsidie is alleen voor gemaakte subsidiabele kosten, zoals betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen en de inhuur van beveiliging en artiesten. Hiervan kunt u tot maximaal 90% terugkrijgen. Over de resterende 10% kunt u een lening afsluiten via SEG22.

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de verlengde Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uit 2021 zijn samengevoegd in de SEG22.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw evenement moet voldoen aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Het evenement stond gepland tijdens een evenementenverbod of in de 3 weken na het evenementenverbod (periode van 1 januari tot en met 8 maart 2022).
  • Het evenement zou publiekelijk toegankelijk zijn (gratis of via kaartverkoop).
  • Het evenement moest maximaal 14 dagen duren.
  • De subsidiabele kosten van het evenement zijn minimaal € 2.500.

Lees alle voorwaarden voor de SEG22 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe kunt u aanvragen?

U kon de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 aanvragen tot 28 december 2022, 17:00 uur. Voor de SEG22 aanvraag heeft u eHerkenning niveau 3 of hoger nodig met een machtiging van de RVO of een DigiD.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/