Ondernemersklankbord

SWOT-analyse maken

Een SWOT-analyse geeft u inzicht in de kansen en bedreigingen van uw bedrijf. Ook een goede SWOT-analyse maken? Lees de info en bekijk het voorbeeld.

Waar ligt de kracht van uw bedrijf en waar de mogelijke bedreigingen? Met een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) ziet u in één oogopslag waar uw kansen liggen en waar u extra aandacht aan moet besteden. Aan de hand van Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats bepaalt u de toekomst van uw bedrijf.

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse maakt deel uit van uw marktonderzoek. Probeer zo objectief mogelijk naar uw eigen bedrijf te kijken. Wat doet u goed? Wat kunt u verbeteren? En hoe speelt u in op externe factoren die het succes kunnen bedreigen? Een SWOT-analyse wordt ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd.

Hoe maakt u een SWOT-analyse?

Gebruik de uitkomsten van het klantenonderzoek, de omgevingsanalyse, het brancheonderzoek, het marktonderzoek en de locatiescan om een SWOT-analyse te maken. Deze analyse kunt u gebruiken in uw ondernemingsplan.

Interne analyse

Voor uw SWOT-analyse bekijkt u eerst de plus- en minpunten binnen uw bedrijf. U maakt dus een interne analyse. Stel: u heeft een grote boekhandel aan de rand van de stad.

 • Strengths

  Ga na wat u beter doet dan uw concurrent. Sterke punten zijn bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment of heel klantvriendelijk personeel. Misschien heeft u een leestafel in uw winkel met koffie en thee waardoor u extra klanten aantrekt.

 • Weaknesses

  Benoem de zwakke plekken van uw bedrijf. Heeft u een te kleine kinderboekenafdeling? Misschien zit u net te krap in uw personeel. Of gaat uw ervaren, meest klantvriendelijke personeelslid bijna met pensioen.

Externe analyse

Vervolgens maakt u een externe analyse. Welke omgevingsfactoren kunnen het succes van uw bedrijf beïnvloeden?

 • Opportunities

  Welke externe factoren helpen mee aan de toekomst van uw bedrijf? Komt er een nieuwbouwwijk om de hoek waardoor u meer jonge gezinnen in uw winkel krijgt? Of komt er een school in de buurt waar u studie- en schoolboeken aan mag leveren?

 • Threats

  Bekijk ook welke omgevingsfactoren uw bedrijf bedreigen. De webwinkel die onder uw prijs verkoopt en aan huis levert kan u klanten kosten. Een concurrent in een nabijgelegen winkelcentrum ook.

Zet de antwoorden op bovenstaande vragen in een tabel.

OpportunitiesThreats
StrengthsGoed personeel, mooie winkel met leestafel, uitgebreid assortimentKlantvriendelijk personeelslid richting pensioenleeftijd, weinig kinderboeken
WeaknessesNieuwbouwwijk in aanbouw met gezinswoningen, leveren aan schoolInternetboekhandels, nieuwe concurrent in de buurt

Uit uw onderzoek haalt u in dit geval dat u personeel moet werven en uw kinderafdeling moet uitbreiden om concurrenten voor te kunnen blijven. Zeker nu de school ook een belangrijke klant wordt. En u kunt eventueel denken aan een website met bezorgservice als u merkt dat klanten weinig tijd hebben om naar uw winkel te komen.

DESTEP-analyse

Naast de SWOT analyse kunt u andere analysemodellen gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld een DESTEP-analyse maken. DESTEP staat voor Demografie, Economie, Sociaal-cultureel, Techniek, Ecologie en Politiek. Hiermee stelt u een beeld vast van de externe factoren van een bedrijf. De conclusies van de DESTEP-analyse kunt u als input gebruiken voor de SWOT-analyse.

Confrontatiematrix

U kunt nog een stap verder gaan met de SWOT-analyse door de punten onderling tegen elkaar af te zetten. Dat heet een confrontatiematrix. U geeft de sterke punten, zwakke plekken, kansen en bedreigingen ieder een relatief gewicht. Op die manier ziet u welke strategie u het beste kunt hanteren: groeien, verdedigen, verbeteren of terugtrekken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/