Ondernemersklankbord

Technisch dossier opstellen

Brengt u producten op de markt in de EU? Producten moeten een technisch dossier hebben. Lees hoe u een technisch dossier opstelt.

Brengt u producten in de Europese Unie (EU) op de markt? Alle consumentenproducten (non-food) moeten een technisch dossier hebben. Het technisch dossier bewijst dat het product voldoet aan de Europese wet en veilig is voor gebruik.

Wat is een technisch dossier?

In het technisch dossier staat alle informatie over uw product. Die informatie laat zien dat het product aan de wettelijke eisen voor productveiligheid voldoet.

In het technisch dossier staat bijvoorbeeld informatie over:

  • het gebruik
  • het ontwerp
  • de productie
  • de werking
  • de traceerbaarheid
  • de markeringen, labels en gebruikersinformatie
  • risicobeoordelingen
  • uitgevoerde controles en testverslagen
  • certificaten

Wie moet het technisch dossier maken?

De fabrikant van het product moet het technisch dossier maken en beschikbaar stellen aan de importeurs en distributeurs van het product. 

Hoe maakt u een technisch dossier?

Wat er precies in het technisch dossier moet staan, hangt af van het soort product en welke richtlijnen voor uw product gelden. U moet controleren welke wetgeving van de EU van toepassing is op uw product. En wat de belangrijkste eisen zijn waaraan het product moet voldoen.

U zorgt ervoor dat uw product aan deze eisen voldoet. En u zet heel gedetailleerd in het technisch dossier welke normen u heeft gebruikt en welke technische specificaties ervoor zorgen dat uw product veilig is.

Zorg voor een begrijpelijk technisch dossier

Het is belangrijk dat iedereen die met het product te maken krijgt het technisch dossier ook begrijpt. In sommige wetgeving staat dat het technisch dossier verplicht in een begrijpelijke taal moet worden geschreven voor het land waarin het product wordt verkocht (bijvoorbeeld de tweede of derde taal van dat land).

Het technisch dossier bewaren

U moet het technisch dossier van een product meestal 10 jaar bewaren. Voor sommige producten moet u het technisch dossier 20 jaar bewaren. Dat geldt vanaf het moment dat het product in de handel is gebracht. Dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de in de EU gevestigde gemachtigde.

Het technisch dossier updaten

Als het ontwerp van het product verandert, dan moet u het technisch dossier updaten. U moet opnieuw beoordelen of het product veilig is en voldoet aan alle wettelijke eisen (conformiteit). In het technisch dossier moeten alle versies van het product staan. U moet alle veranderingen en het verschil tussen de versies beschrijven. En u moet omschrijven hoe de verschillende versies beoordeeld zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Telefoonnummer(s):

0900-03 88

Links:

NVWA.nl

https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact

Forums: