Ondernemersklankbord

Tozo-regeling: terugbetalen

Een Tozo-lening betaalt u altijd terug. Een Tozo-uitkering alleen als u te veel geld heeft gekregen. Lees hier meer.

Een Tozo-lening betaalt u altijd terug. Een Tozo-uitkering alleen als u te veel geld heeft gekregen. Lees hier meer.

Kreeg u een Tozo-lening, dan betaalt u altijd terug. Kreeg u een Tozo-uitkering, dan betaalt u alleen terug als u te veel geld heeft gekregen.

Moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

Heeft u te veel Tozo-uitkering gekregen? Bijvoorbeeld omdat u de laatste maanden van het jaar weer inkomen had. Dan betaalt u dat terug.

Tozo-lening

De lening voor bedrijfskapitaal (van maximaal € 10.157) moet u altijd terugbetalen. 

Aan wie moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

U betaalt te veel gekregen uitkering terug aan uw gemeente. 

Tozo-lening

U betaalt de lening terug aan de gemeente die u de lening heeft gegeven.

Hoeveel moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

De gemeente vraagt u om een overzicht van uw inkomsten. Hiermee berekent de gemeente of en hoeveel u moet terugbetalen van de Tozo-uitkering.

Tozo-lening

U betaalt 2% rente over de lening. De berekening van de rente begint op het moment dat u de lening krijgt. Van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 bouwt u geen rente op en dus ook geen hogere schuld.

Wanneer moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

Maak afspraken met uw gemeente als u een deel van uw uitkering terug moet betalen. U kunt vaak een persoonlijke betaalregeling afspreken. 

Tozo-lening

U begint vanaf 1 juli 2022 met terugbetalen. U lost in 72 maanden (6 jaar). De looptijd van 6 jaar telt vanaf het moment dat u de Tozo krijgt. U kunt al eerder of in minder dan 6 jaar aflossen. Bespreek dat met uw gemeente.

Kunt u de Tozo-lening niet terugbetalen? Neem contact op met uw gemeente. Overleg wat mogelijk is.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de Tozo-uitkering en de Tozo-lening kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/