Ondernemersklankbord

Uitkeringen voor freelancers, zzp’ers en overige zelfstandigen

Er zijn uitkeringen voor zelfstandig ondernemers. Bijvoorbeeld bijstand of een zwangerschapsuitkering. Hier heeft u recht op als u aan de voorwaarden voldoet.

Er zijn uitkeringen voor zelfstandig ondernemers. Bijvoorbeeld bijstand of een zwangerschapsuitkering. Hier heeft u recht op als u aan de voorwaarden voldoet. Ook in speciale gevallen, zoals tijdens de coronacrisis, zijn er regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u tijdelijk financiële problemen? Misschien heeft u recht op financiële bijstand op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Is er een zwangerschapsuitkering voor zzp'ers? 

Voor de periode rond uw bevalling kunt u een zwangerschapsuitkering aanvragen bij UWV. Deze uitkering heet Zelfstandige en Zwanger (ZEZ).

Uitkering voor oudere zelfstandigen

Levert uw bedrijf onvoldoende inkomen op om van te leven? Denkt u er daarom over na te stoppen als zelfstandig ondernemer? En bent u ook nog eens tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Deze uitkering vraagt u aan vóórdat u uw bedrijf beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u uw bedrijf binnen 19 maanden.

Wilt u doorgaan met uw bedrijf?

Wilt u ondanks dat u te weinig inkomsten heeft, doorgaan met uw bedrijf? Via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunt u misschien het inkomen van u en uw eventuele partner tot uw pensioenleeftijd aanvullen tot bijstandsniveau.

Een IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? In uitzonderlijke gevallen komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ betekent Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Vraag bij de gemeente waar u woont naar de mogelijkheden.

AOW-uitkering

Vanaf de dag dat u de voor u geldende AOW-leeftijd heeft, krijgt u AOW (Algemene Ouderdomswet).

Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op WW?

Als u als zelfstandig ondernemer werkloos wordt, dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Er zijn 2 uitzonderingen:

  • Had u voordat u zelfstandige werd een WW-uitkering? En stopt u volledig als zelfstandige? Dan kunt u soms uw oude WW-uitkering weer krijgen. Lees meer over WW-uitkering laten herleven.
  • Werkt u als zelfstandige en bent u ook in loondienst? En verliest u uw baan? Dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering voor de uren die u werkloos wordt. Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/