Ondernemersklankbord

Uitschrijven bij KVK

Om uw bedrijf of organisatie uit te schrijven bij KVK, moet u uw rechtsvorm eerst ontbinden. Voor een eenmanszaak hoeft dat niet, die kunt u direct uitschrijven.

Hoe u uw bedrijf uitschrijft bij KVK, verschilt per rechtsvorm. Lees per rechtsvorm wat u moet doen om uw bedrijf uit te schrijven.

Uw eenmanszaak uitschrijven

Afbeelding uitschrijven eenmanszaak Uw eenmanszaak kunt u online uitschrijven. Zoek en selecteer het bedrijf dat u wilt uitschrijven en volg de stappen.

In het formulier vraagt KVK vanaf welke datum u uw bedrijf wilt stoppen. Dit kan ook een datum in het verleden zijn als u al gestopt bent en u sindsdien geen wijzigingen meer heeft doorgegeven. 

Uw eenmanszaak per post uitschrijven

U kunt uw eenmanszaak ook per post uitschrijven. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens (pdf) en stuur het samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar uw KVK-regiokantoor. De verwerkingstijd voor wijzigingen per post is ongeveer 10 werkdagen.

Let op: gevolgen bij uitschrijven

Als u uw eenmanszaak uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor  uw bankrekening, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. U kunt bijvoorbeeld niet meer bij uw zakelijke bankrekening. Kijk op de website van deze organisaties welke stappen u moet volgen als u uw bedrijf gaat uitschrijven. Lees ook het stappenplan Stoppen met uw eenmanszaak om te weten wat u moet regelen voordat u gaat uitschrijven.  

Uw vof, cv of maatschap uitschrijven

 Afbeelding uitschrijven vof of maatschap  Om een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap uit te schrijven moet u deze ontbinden. Dat doet u per post door het formulier ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap op KVK.nl uit te printen en op te sturen. Ontbinden en uitschrijven kan niet online.

Geef op het formulier aan op welke datum u het bedrijf wilt stopzetten. Dit kan ook een datum in het verleden zijn als u al gestopt bent en u geen wijzigingen meer heeft doorgegeven. U en alle andere (beherend) vennoten of maten moeten het formulier voor akkoord tekenen bij punt 5.1.

Stuur het formulier vervolgens naar uw KVK-regiokantoor met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier. De uitschrijving is kosteloos.

Let op: gevolgen bij uitschrijven

Als u uw onderneming of organisatie uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. U kunt bijvoorbeeld niet meer bij uw zakelijke bankrekening. Kijk op de website van deze organisaties welke stappen u moet volgen als u uw bedrijf gaat uitschrijven. Lees ook het stappenplan voor uw rechtsvorm om te weten wat u moet regelen voordat u gaat uitschrijven:

Uw bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij uitschrijven

Afbeelding uitschrijven rechtspersoon Een bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn een rechtspersoon. Om uw rechtspersoon uit te schrijven, volgt u deze stappen:

Stap 1: Uw rechtspersoon ontbinden

U moet uw rechtspersoon eerst ontbinden. Hiervoor is een formeel besluit nodig. Wie dat besluit neemt, hangt af van de rechtsvorm:

  • Bij een nv of bv neemt de algemene aandeelhoudersvergadering het besluit.
  • Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij neemt de ledenvergadering het besluit.
  • Bij een stichting neemt het bestuur het besluit.

De ontbinding van een rechtspersoon gaat in op het moment dat u dit besluit neemt, of op een toekomstig tijdstip. Lees meer over uw het ontbinden van uw rechtspersoon.

Stap 2: Geef de ontbinding door aan KVK

Stap 3: Betaal uw schulden en verdeel het vermogen

U betaalt uw schulden en uitkeringen of verdeelt uw vermogen. Dit heet vereffening. Voor deze vereffening gelden regels die u moet volgen. Pas als het bedrijf of de organisatie geen schulden en vermogen meer heeft, houdt het op te bestaan.

Lees meer over wat u moet doen als u gaat vereffenen.

Stap 4: Schrijf uw rechtspersoon uit bij KVK

Nadat uw schulden zijn betaald of uw vermogen is verdeeld, kunt u de rechtspersoon met het formulier einde rechtspersoon uitschrijven.

Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoor met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier.

Na verwerking van uw formulier is uw rechtspersoon uitgeschreven. De uitschrijving is gratis en kan alleen per post.

Let op: gevolgen bij uitschrijven

Als u uw onderneming of organisatie uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. U kunt bijvoorbeeld niet meer bij uw zakelijke bankrekening. Kijk op de website van deze organisaties welke stappen u moet volgen als u uw bedrijf gaat uitschrijven.

Lees ook het stappenplan Bedrijf stoppen om te weten wat er allemaal komt kijken bij het stoppen met uw onderneming.

Bewijs van uitschrijving

U ontvangt altijd een bevestiging van uw uitschrijving per post. Ook kunt u een uittreksel aanvragen als bewijs. Wilt u checken of een ander bedrijf of een andere organisatie is uitgeschreven? Een uitgeschreven bedrijf is nog steeds te vinden via het Handelsregister (uitgebreid zoeken). Bij de onderneming staat dat deze is uitgeschreven uit het Handelsregister.

U kunt uw bedrijf niet pauzeren

Moet u voor korte of langere tijd stoppen met werken aan uw bedrijf? Bijvoorbeeld voor studie, reizen, zwangerschap of een periode van loondienst? U kunt uw bedrijf niet pauzeren. Als u lange tijd niet meer actief bent met uw bedrijf, moet u het uitschrijven uit het Handelsregister. Wilt u later weer verder met uw bedrijf? Schrijf u dan opnieuw in. U krijgt dan een nieuw KVK-nummer, btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer. 

Lees meer over de opties als u tijdelijk niet kunt werken aan uw bedrijf op KVK.nl bij de veelgestelde vragen onder ‘uitschrijven'.

Uitschrijven van een vestiging of functionaris

Wilt u niet uw onderneming uitschrijven, maar alleen een vestiging of functionaris? Volg dan de stappen in de online formulieren op KVK.nl:

Wilt u andere uitschrijvingen doen, zoals het uitschrijven van een gevolmachtigde of uiteindelijke begunstigde (UBO)? Ga naar het wijzigingsformulier op KVK.nl.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/