Ondernemersklankbord

Milieuregels voor uw bedrijf

Voldoet uw bedrijf aan de (verplichte) milieuwetgeving of zijn maatregelen nodig? Lees waar u op moet letten bij milieuwetgeving.

U heeft te maken met landelijke of lokale milieuwetgeving. Zoals regels voor het geluidsniveau, voor de verwerking van afval of voor het gebruik van energie. Soms moet u maatregelen treffen. Lees aan welke milieuregels u zich moet houden.

Algemene milieuwetgeving

U moet zich houden aan de algemene milieuregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin staan wetten en regels die voor alle ondernemers gelden. Uw werkzaamheden bepalen aan welke regels u zich moet houden. Gebruik in het Omgevingsloket het onderdeel Maatregelen op maat om dit uit te zoeken.

Soms moet u voor uw werkzaamheden ook een omgevingsvergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanleveren. Bijvoorbeeld als uw werk invloed heeft op het landschap of milieu. U kunt dit uitzoeken door de vergunningcheck in het Omgevingsloket te doen.

Milieuregels van de gemeente

In het omgevingsplan van uw gemeente kunnen ook milieuregels staan, zoals voor geluid en voor geur. Het omgevingsplan bestaat uit verschillende lokale regels die gelden voor één locatie. Wilt u iets bouwen of een bedrijf starten of veranderen? Check dan altijd de regels in het omgevingsplan van uw gemeente via regels op de kaart in het Omgevingsloket. U kunt hier ook toekomstige projecten bekijken zoals wanneer de provincie een rondweg wil gaan aanleggen. De vergunningcheck van het Omgevingsloket gaat ook over het omgevingsplan.

Milieuregels van de provincie

Provincies hebben allemaal één omgevingsverordening. Hierin staan regels over erfgoed, natuur en provinciale infrastructuur. Provincies kunnen hier ook regels in opnemen over milieu. U vindt deze regels net als bij de gemeentelijke milieuregels terug via het Omgevingsloket.

Natuurregelgeving

U kunt ook te maken krijgen met regelgeving op het gebied van natuurbescherming. En bescherming van diersoorten buiten een natuurgebied, zoals vleermuizen. Bijvoorbeeld als uw activiteiten schadelijk kunnen zijn voor de beschermde natuur. Die regels zijn van invloed op uw activiteiten. Voor natuurbescherming heeft u bijvoorbeeld een natuurbeschermingsvergunning nodig.

Op welke milieuregels moet u verder letten?

Deze zaken hebben ook te maken met de (milieu-)wetgeving:

  • Uw bedrijf mag niet teveel geluid produceren. U moet geluidshinder voorkomen.
  • Uw bedrijf mag niet teveel stankoverlast veroorzaken. U moet geurhinder voorkomen. 
  • Voor uw bedrijfsafval gelden speciale regels. Deze hebben te maken met het scheiden, inzamelen en registreren van afval.
  • U moet de omgeving rondom uw bedrijf schoon houden. Dat geldt voor (zwerf)afval dat bij uw bedrijf vandaan komt, in een straal van 25 meter.
  • Brengt u als producent of importeur verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase.
  • Loost u in het riool? Dan kunt u te maken krijgen met regels vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Maar ook vanuit het omgevingsplan. Dit is vooral belangrijk voor horecabereiders en voedselbereiders waar vet in het water kan komen. Dan is een vetafscheider nodig.
  • Ook kunnen er regels gelden voor bodembescherming. In het Bal staan beschermende maatregelen bij milieubelastende activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen.

 

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/